Aleksanterinkadulla ratikka, autoja ja jalankulkijoita

Helsingin keskustan viihtyisyyden ja elinvoiman lisääminen on ydinkeskustan yritysten yhteinen tavoite

Ydinkeskustan merkittävää kehittämistä tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä yritysten sekä kiinteistönomistajien kanssa. Kehittämiskokeiluista tulee tehdä perusteellinen yritysvaikutusten arviointi yhteistyössä keskustan yritysten kanssa.

Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin Yrittäjät ja Helsinki City Markkinointi ovat huolestuneita ydinkeskustan elinvoiman jatkuvasta heikkenemistä. Kaupungin suunnittelemat nopeat toimet käveltävien alueiden laajentamiseksi irrallaan muusta ydinkeskustan kehittämisestä uhkaavat heikentää keskusta-alueen elinvoimaa edelleen.

”Ydinkeskustan elinvoiman parantamista pitää katsoa kokonaisuutena, ei yksittäisinä hankkeina tai liikennesuunnittelun ohjaamana. Keskustasta parin vuoden aikana 100:aa poistunutta kauppaa ei saada takaisin, eikä uusia elinvoimaa rikastuttavia palveluita synny, jos yrityksiä ei oteta suunnitteluun heti alusta alkaen”, painottaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Kauppakamari, Helsingin Yrittäjät ja Helsinki City Markkinointi vaativat, että kävelyn edistämisen nopeat toimenpiteet palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi nopeiden toimenpiteiden kokonaistarkasteluun tulee ottaa mukaan jo olemassa olevien käveltävien alueiden kehittäminen erityisesti Keskuskadun, Mikonkadun ja Kluuvikadun osalta.

Kokeiluihin harkintaa ja yhteistyötä

Kaupunkiympäristölautakunnan valmisteluaineistossa yritysvaikutusten arvioinnissa on käytetty vuonna 2019 tehtyä Helsingin asiointiselvitystä, jonka johtopäätökset eivät anna oikeaa kuvaa nykytilanteesta. Yritysten liikevaihdot ovat jopa 20–40 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen koronaa. Keväällä 2019 liiketiloja oli tyhjillään 5,5 prosenttia ja tänä keväänä jo yhdeksän prosenttia. Helsingin keskustan elinvoimaluku on laskenut 6,2 prosenttia vuodesta 2019. Yritysten investointimahdollisuudet ovat huonot usean heikon tuloskauden jälkeen, joten kokeiluissa on edettävä harkiten.

”Kaupan ja palveluyritysten näkymät ovat heikentyneet markkinoiden voimakkaiden muutosten johdosta, eikä nyt ole oikea aika toteuttaa keskustassa kokeiluja, jotka voivat vaikeuttaa yritysten toimintaa. Muutoksia pitää valmistella huolellisesti ja ottaa keskustan eri toimijat mukaan suunnittelemaan yhdessä keskustan elävöittämistoimia”, Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala korostaa.

Kauppakamari, Helsingin Yrittäjät ja Helsinki City Markkinointi ovat pahoillaan kaupungin valmistelutavasta, josta yrityksille välittyy viesti, että aito vuorovaikutus yritysten kanssa ei ole tarpeen, vaikka kokeilut vaikuttavat suoraan yritysten liiketoimintaedellytyksiin.

”Päätökset kokeiluista ja olemassa olevien käveltävien alueiden kehittämisistä tulee tehdä osana ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointia keväällä 2023. Ydinkeskustan saavutettavuus heikkenee entisestään meneillään tai käynnissä olevien isojen liikenneinfrahankkeiden seurauksena, jotka ruuhkauttavat käytännössä kaikki pääsisääntuloväylät”, Krista Östman Helsinki Citymarkkinoinnin toiminnanjohtaja sanoo.

Kauppakamari, Helsingin Yrittäjät ja Helsinki City Markkinointi ehdottavat, että yhteiskehittämisenä valmisteltuja kokeiluja voitaisiin käynnistää keväällä 2024. Kesäksi 2023 esitettyihin Esplanadien muutoksiin yritykset eivät näin nopealla aikatauluilla ehdi kunnolla valmistautua, joten kokeilun hyödyt jäisivät puutteellisiksi. Lisäksi useamman peräkkäisen heikon myynti- ja tuloskausien jälkeen nousevilla koroilla ja inflaatiolla yritysten investointimahdollisuudet ovat rajalliset.


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, johtaja,
Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564,
markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Tiina Oksala, toimitusjohtaja,
Helsingin Yrittäjät, p. 040 5481104, tiina.oksala@yrittajat.fi

Krista Östman, toiminnanjohtaja,
Helsinki City Markkinointi ry, p. 045 278 1278, krista.ostman@helsinkicity.fi

Lue myös

Opiskelijakilpailu etsii ratkaisuja ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseen – megatrendit auttavat hahmottamaan tulevaa

Kilpailuun osallistuville opiskelijoille vinkkejä ja neuvoja tarjonnut Aalto-yliopiston strategisen kaupunkisuunnittelun professori Raine...

Mitä ydinkeskustan elinvoima tarkoittaa poliitikoille ja päättäjille?

Helsingin keskustan elinvoiman parantaminen on varmasti kaikkien alueen vaikutuspiirissä toimivien tavoite. Yritysten näkökulmasta yksi keskeinen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...