Artikkelikuva

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa varmistettava raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttaminen

Helsingin seudun kuntien ja valtion välisissä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa MAL-neuvotteluissa tarvitaan ministeriöiden vahvaa ohjausta, jotta tulevalla sopimuskaudella saadaan pääkaupunkiseudulle viimein toteutettua raskaan liikenteen taukopaikka-alueita. MAL-sopimuksessa tulee sopia sitovasti taukopaikkojen toteuttamisesta, määritellä niiden sijainti ja kytkeä toteuttaminen valtion MAL-sitoumusten toteuttamiseen. Lisäksi tulee velvoittaa kunnat varautumaan omassa kaavoituksessaan tuleviin taukopaikkatarpeisiin.

– Pääkaupunkiseudulla on huutava pula raskaalle liikenteelle tarkoitetuista taukopaikoista. Asiaa on selvitetty viranomaisten toimesta lukuisia kertoja ja siihen on yritetty löytää ratkaisua jo vuosien ajan tuloksetta. Viimeisimmän selvityksen mukaan seudulla on välitön tarve 2–3 taukopaikalle ja potentiaalisia alueita on tunnistettu useita, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

Taukopaikkoja tarvitaan, jotta kuljetukset voidaan toimittaa perille oikeaan aikaan, kuljettajat voivat noudattaa tauko- ja lepoaikasäädöksiä ja pysäköinti ja raskas liikenne ei ohjaudu alemmalle katuverkolle. Taukopaikkoja käytetään myös perävaunujen lyhytaikaiseen pysäköintiin, mikä helpottaa jakelua tiiviissä kaupunkirakenteessa.

Helsingin seudun väkiluvun kasvaessa ja yhdyskuntarakenteen tiivistyessä tulee yhä vaikeammaksi löytää taukopaikoille sopivia alueita. Niiden tarve kasvaa tulevaisuudessa, koska asukkaiden ja työpaikkojen lisääntyessä myös tavaraliikennettä on nykyistä enemmän. Sen vuoksi merkittävimmät potentiaaliset taukopaikka-alueet tulee turvata sitovasti maankäytön suunnittelussa jo maakuntakaavatasolla, jotta kunnat eivät voi kaavoittaa niille muuta maankäyttöä.

– Raskaan liikenteen taukopaikkapula on ennen kaikkea seudullinen maankäytön ongelma, jonka ratkaisemisesta kunnat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen. Taukopaikoille on osoitettava alueita, vaikka se tarkoittaisikin maa-alueiden luovuttamista keskeisiltä paikoilta vähemmän tuottavaan käyttöön. Tulevassa MAL-sopimuksessa on varmistettava taukopaikkojen toteuttaminen, vaatii Pasuri.

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...