Artikkelikuva

Helsingin seudun yritysten tuotanto jatkaa supistumistaan

Uudenmaan elinkeinoelämän tuotannon väheneminen jatkuu. Suhdanneodotukset pysyvät yrityksissä alakuloisina, vaikka suhdannetilanne näyttää kohentuneen lievästi viime syksystä.

Uudenmaan yritysten tuotanto on vähentynyt loppuvuodesta 2020 ja sen ennakoidaan jatkavan supistumistaan myös kuluvan vuoden alussa. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton keskiviikkona 27. tammikuuta julkaisemasta Suhdannebarometrista.

Helsingin seudun kauppakamarin johtajan Markku Lahtisen mukaan näkymät Helsingin seudun yrityksissä ovat yhä alakuloiset, vaikka suhdanteet ovat kohentuneet lievästi. Tammikuussa 2021 tehdyssä tiedustelussa tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli -33, kun saldoluku oli viime lokakuussa -45.

– Helsingin seudulla odotukset ovat muuta maata synkemmät. Koronarajoitusten jatkuminen lamauttaa vielä pitkäksi aikaa suurta osaa palvelusektorin yrityksistä, joiden on hyvin vaikea korvata kadonnutta kysyntää uusilla tuotteilla esimerkiksi hotellitoiminnassa, ravintoloissa ja konferenssitoiminnassa, Lahtinen sanoo.

Helsingin seudun yritysten tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat loka–joulukuussa hieman ja tuotanto vähentynee myös vuoden 2021 alkukuukausina.

Korona-pandemian pitkittyessä on tärkeää huolehtia siitä, että kansainvälinen työmatkaliikenne pidetään käynnissä kohdennetuilla testauksilla, joihin on jo olemassa rajoilla hyviä käytäntöjä.

– Liian ehdottomat liikkuvuusrajoitukset esimerkiksi Viron ja Suomen välillä vaarantavat erityisesti teollisuuden ja rakennusalan mahdollisuuksia jatkaa olosuhteisiin nähden hyvää suhdannekehitystä, Lahtinen linjaa.

Kannattavuus jatkoi heikkenemistään vuoden 2020 lopussa, mutta lasku jäi hieman edelliskuukausia loivemmaksi. Tuotantokustannusten ennakoidaan kohoavan lähikuukausina myyntihintoja yleisemmin. Pikaista kannattavuuden nousua ei ole yrityksissä näkyvissä.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan noin 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri selvitti yrityksiltä arvioita suhdannenäkymistä vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Kyselyyn vastasi 1 391 yritystä. EK julkaisee Suhdannebarometrin neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää EK:n Suhdannebarometrin alueellisista suhdannenäkymistä.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.