Artikkelikuva

Toimialakatsaus: Pandemia käänsi muuttovirrat pois Helsingistä

Korona on vaikuttanut Helsingin seudun väestökehitykseen dramaattisesti: poismuutto Helsingistä kasvoi merkittävästi ja tulomuutto muualta Suomesta Helsinkiin väheni. Suhdannenäkymät ovat parantuneet useilla päätoimialoilla. Kasvu on ollut vahvaa erityisesti informaatio- ja viestintäalalla, teollisuudessa ja rahoitusalalla.

Helsingin seudun tuotannon lasku edellisvuoteen verrattuna jatkui kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa. Liiketoiminta laski edelleen useilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta, mutta silti luottamus suotuisaan tulevaisuuteen on yrityksissä vahvistumassa, selviää Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta. Toimialakatsaus selvittää alueen kilpailukykyä ja kehitystä. Vuoden takaiseen nähden lasku on jatkunut jyrkkänä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetus- ja varastointialalla sekä kotitalouspalveluissa.

– Luottamus tulevaisuuteen on selvästi vahvistunut päätoimialoilla, vaikka toipuminen vie aikansa. Palvelualat ovat nousemassa, kuten majoitus- ja ravitsemisala, joka saa paljon tilauksia kuluttaja-asiakkailta ja yritysasiakkailta. Kuluttajilla on tarve käyttää avautuvia palveluja ja suunnata lomalle kotimaahan. Samoin asuntojen kysyntä näyttää pysyvän hyvällä tasolla. Ilahduttavaa on myös se, että yritysten rekrytoinnit ovat kasvussa, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen korostaa.

Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 % on jalostuksessa, 60 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 24 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingin seudulla huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Myös korkean teknologian teollisuuden, tutkimuksen ja kehittämisen rooli on pääkaupunkiseudulla vahva ja poikkeaa ratkaisevasti muista Suomen suurista kaupungeista.

Lahtinen kertoo, että Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski ennakkoarvion mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3 %. Hänen mukaansa liikevaihdon laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemisalalla ja kotitalouksien palveluissa. Myös kuljetus- ja varastointialan liiketoiminnan jyrkkä lasku edellisvuodesta jatkui: alan liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 29 % alemmalle tasolle. Liikevaihto laski selvästi myös rakentamisessa.

– Helsingin seutu on Suomen kansainvälisin alue ja hyvin riippuvainen kansainvälisestä liikkuvuudesta. Valitettavasti kansainvälisen työvoiman, turistien, matkailun ja kongressitoiminnan ei odoteta toipuvan ennalleen ennen kuin rajoitukset ja helppoon liikkuvuuteen liittyvät haasteet on voitettu. Muuttuneet etätyökäytännöt ovat vähentäneet joukko- ja henkilöliikennepalvelujen kysyntää ja nähtäväksi jää, kuinka pitkä aika menee kysynnän palautumiseen ennalleen, sanoo Lahtinen.

Vuoden toisen toimialakatsauksen erityisteemana oli väestönkasvu. Pandemian poikkeusolot ovat supistaneet muuttovoittoa pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Sen sijaan KUUMA-seudun kunnissa muuttovoitto kasvoi yli kolmanneksella, ja muuttajat tulivat pääosin pääkaupunkiseudulta. Kuntien väliset erot väestönmuutoksessa kasvoivat entistäkin suuremmiksi viimeksi kuluneen vuoden aikana.


Lue Helsingin seudun toimialakatsaus


Kauppalehti 30.6.2021: Perheelliset pakenevat ympäryskuntiin ja opiskelijoissa pudotusta – Koronalla tuntuva vaikutus Helsingin seudun väestönkehitykseen


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja,
p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö,
p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi


Lue myös

Neuvontapalvelut: Poistosuunnitelma ja sen muuttaminen

Poistot tehdään pääsääntöisesti etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmasta vastaa hallitus.

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...

Rakentaminen ja suhdanteet Helsingin seudulla – kauppakamarin toimialakatsauksen julkistus 12.1.2022

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden 2021 neljäs toimialakatsaus julkistetaan keskiviikkona 12.1.2022 klo...