Artikkelikuva

Rohkeasti kohti tulevaisuutta

Tavoitteenani on, että pystyisimme rakentamaan turvallisen, innovatiivisen ja iloisen kulttuurin, jossa meillä on rohkeita ratkaisijoita, sanoo HOK-Elannon toimialajohtaja Henriikka Puolanne, kun keskustelemme itseohjautuvuudesta.

Jotta ihminen pystyy ratkaisemaan tilanteen siinä hetkessä, tarvitaan avoimuutta ja esimiesten tukea sekä luottamusta siihen, että jokaisella on mahdollisuus onnistua. Puolanteen mukaan virheiden pelkääminen ja tiukkojen ohjeiden mukaan toimiminen on taakse jäänyttä elämää.

Itseohjautuvuus tekee työstä merkityksellistä ja vaikuttaa työviihtyvyyteen.

Rohkeutta ja avoimuutta korostava Puolanne on sitä mieltä, että ”jos teet laput silmillä töitä, voi olla, että polku eteenpäin on aika lyhyt.” Tulevaisuuden ennakointia siis tarvitaan päätöksenteossa ja suunnittelussa. Myös ilmastonmuutos otettu huomioon laajasti HOK-Elannon toiminnassa, esimerkiksi ruokahävikkiin on keksitty monia uusia ideoita.

Tulevaisuudessa lähituotanto tulee entistä tärkeämmäksi. Yhdeksi teemaksi nousee vertikaalinen viljely, joka on kaupungistuvassa tulevaisuudessa merkittävä ratkaisu ruuan lähituotantoon.

Jäämme pohtimaan myös kohtaanto-ongelmaa, johon HOK-Elannon kannalta vaikuttavat monet asiat.

– Olemme sesonkibisnes, myynnit vaihtelevat kuukausittain. Samalla olemme myös sääriippuvainen bisnes etenkin kesäisin terassikaudella. Todelliseksi avainkysymykseksi muodostuu se, miten vetovoimainen HOK-Elanto on työnhakijoille. Teemme paljon työtä sen parissa, että meillä tehtävän työn arvostus lisääntyisi. Puolanne sanoo, että yritys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Nuorten lisäksi HOK-Elantoon tulee aikuisopiskelijoita, kaikille heille pyritään rakentamaan yksilöllisiä polkuja.

Ennakoinniksi voidaan kutsua yhteistyökumppanin kanssa toteutettua kokkiprojektia, jossa rekrytoitiin filippiiniläisiä kokkeja Suomeen 10 vuotta sitten.

Tällä hetkellä HOK-Elannossa on töissä 50 filippiiniläistä kokkia, myös keittiö- ja vuoromestareina. Ei siis ole kokkipulaa juuri nyt.

Avainkysymys on, miten tuleva sukupolvi haluaa tehdä töitä ja mitä työtä jää tehtäväksi robottien ja tekoälyn hoitaessa tulevaisuuden ravintoloissa monia uusia tehtäviä. Puolanne pohtii sitä, että ehkä tulevaisuudessa tarvitaan vain ohjaavaa ja asiakkaita yksilöllisesti palvelevaa henkilökuntaa.

– Moni asia muuttuu, esimerkiksi miten tulevaisuudessa tilataan ja maksetaan, mutta en usko, että kohtaamisten arvostukseen tulee muutoksia. Tulevaisuuden ravintoloissa käy edelleen ihmisiä. Mutta erilaiset ihmiset, ihmisryhmät ja tarpeet tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon. Tarvitaan myös enemmän osaamista asiakkaiden kohtaamiseen.
– Tekoälyyn ja robotiikkaan liittyen Puolanne jatkaa, että tulee olemaan kiinnostavaa, miten erilaiset maut löytävät toisensa tekoälyn voimalla.

Suhde tietoon muuttuu

Rohkeasti kohti tulevaisuutta

Ennakoinniksi voidaan kutsua yhteistyökumppanin kanssa toteutettua kokkiprojektia, jossa rekrytoitiin filippiiniläisiä kokkeja Suomeen 10 vuotta sitten. Nyt ei siis ole kokkipulaa, sanoo HOK-Elannon ravintolatoimialajohtaja Henriikka Puolanne. Kuva: Jari Koskinen

Muutosten nopeutumisen ja komplisoitumisen seurauksena olemme yhä useammin sekä–että-tilanteessa. Kysymykseen on monia yhtä hyvin perusteltavia, vastakkaisiakin vastauksia. Puolanne sanoo, että pitäisi pystyä näkemään tieto ja keskustelu pallona, jota tarkastella monesta suunnasta. Hän korostaa, että vuorovaikutuksella on iso merkitys siinä, että ymmärtäisimme paremmin toisiamme.
– Keräämällä ihmiset yhteen saadaan parempia tuloksia.

– Tulevaisuudessa kaupat ja ravintolat sekoittuvat entistä enemmän. Näyttää siltä, että kokemus on tuonut mukanaan Puolanteelle myös henkilökohtaista tuntumaa ja näkemystä kaupan alan ja ravintola-alan tulevaisuudesta. Henriikka Puolanne mainitsee, että HOK-Elanto on vakavarainen yritys, jolla on mahdollisuus uusiin investointeihin, uusiin avauksiin. Jään pohtimaan, mitähän kiinnostavaa sieltä on tulossa. Toisaalta kaiken positiivisuuden keskeltä löytyy myös kritiikkiä.
– Pitäisi rohkeammin osata maalata työntekijöille kuvaa tulevaisuuden mahdollisuuksista, sen sijaan että pantataan tietoa.


Haastattelussa on hyödynnetty tulevaisuuden ennakoinnin alustaa Futures Platformia. Haastateltava tutustui haastattelijan kanssa keskustellen tulevaisuuden muutosilmiöihin, villeihin kortteihin ja heikkoihin signaaleihin.

Lue myös

Lahjoitamme nuorille toivoa tulevaan

Helsingin seudun kauppakamari ohjaa joulumuistamiset nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tuemme nuoria kohti opiskelu- ja työelämää Diakonissalaitoksen Vamos-hankkeessa.  

Vihreys on entistä vahvempi myyntivaltti

Ilmastonmuutos ja hiilineutraalius ovat yhdistelmä, jota yhdenkään yrityksen ei enää kannata ohittaa olankohautuksella. Ilmastomuutokseen on herätty globaalisti...

Työn ja muutoksen sanallistamisen tärkeydestä

Tekemisemme sanallistaminen on tärkeä osa ammattitaitoa ja viestimistä. Siksi käyttämiämme ja valitsemiamme sanoja tulisi pohtia yhdessä.