Artikkelit

Tulokset:

Lausunto: Länsiväylän ympäristön osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Helsingin seudun kauppakamari on 25.2.2022 antanut lausunnon Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Helsingin seudun kauppakamari on 3.12.2021 antanut lausunnon ympäristöministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.