Oleskelulupa

Työperäisen maahanmuuton lupaprosesseihin saatava vauhtia

Tarveharkinnan poistaminen parantaisi työllisyyttä, edistäisi talouskasvua sekä auttaisi yrityksiä rekrytoimaan helpommin ammattiosaajia. Osaavan työvoiman saatavuus estää kasvua, sillä yrityksillä on rekrytointivaikeuksia joka puolella maata....