Tavaraliikenne

Liikenne ja logistiikka

Tavaraliikenteen jatkuvuus ja toimivuus pyritään turvaamaan siitä huolimatta, että henkilöliikennettäon rajoitettu. Yritysten on kuitenkin hyvä varautua uudelleen järjestelemään logistiikkaketjujaan javarautumaan...