Verotus

Voinko vähentää ostamani maskit verotuksessa matkakuluina?

Työnantajan hankkimana Verohallinto linjasi 11.8.2020, että työnantaja voi työtä varten antaa työntekijälle verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä, kuten kasvomaskeja....

Päätöksiä odotellaan

Kansantalouden oppien mukaan on aivan oikein, että heikossa suhdannetilanteessa ja yllättävien kriisien koittaessa taloutta tasapainotetaan julkisen velanoton kasvattamisella. Tämä kuitenkin...

TVL-tulolähde poistuu tietyiltä yhteisöiltä

TVL-tulolähde poistuu näiltä yhteisöiltä kokonaan. MVL-tulolähde jää voimaan. Muilla yritys- tai yhteisömuodoilla tulolähdejako säilyy entisellään. Siten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä sekä yleishyödyllisillä yhteisöillä säilyy TVL-tulolähde....