Talent Helsinki (ent. Chamber Talent Boost)

Talent Helsinki (ent. Chamber Talent Boost)

Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset osaajat ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun etsitään ratkaisuja yritysten osaajapulaan. Helsingin seudun kauppakamarin vuosina 2019 – 2021 toiminut Chamber Talent Boost -projekti tuki toiminnoillaan yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida kansainvälisiä osaajia. 

Chamber Talent Boost -projektin tavoitteena oli tukea yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia niiden yhteyksien vahvistamisessa sekä yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamisessa muun muassa poikkikulttuurisen mentorointiohjelman ja erilaisten verkostoitumistilaisuuksien kautta. Osana projektia toteutettiin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja, joka nosti esiin monimuotoisten tiimien merkitystä yritysten kasvulle. 

EasyPoint-mentorointiohjelma

Kauppakamarin vuodesta 2016 koordinoima EntryPoint-mentorointiohjelma on siirtynyt Espoon kaupungin koordinaatioon. Chamber Talent Boost -projektin aikana järjestettiin kolme mentorointijaksoa, joihin osallistui yhteensä 164 osallistujaa (84 paria). Ohjelma vahvisti osallistujien ammatillisia verkostoja, poikkikulttuurisia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, sekä paransi mentoroitavien ymmärrystä suomalaisesta työelämästä.

Matching- ja verkostoitumistilaisuudet

Projektin aikana järjestettiin yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa kolme yrityksille ja kansainvälisille osaajille suunnattua rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuutta. Yhteensä kolmeen tilaisuuteen osallistui 39 yritystä ja noin 600 osaajaa.

Talent Boost -mittari

Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi kauppakamarin ja Business Finlandin yhteistyössä kehittämä Talent Boost -mittari on siirtynyt kokonaisuudessaan Business Finlandin hallintaan. Mittarin avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa.  

Menestyvä monikulttuurinen yritys

Osana yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemista Chamber Talent Boost järjesti Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jonka kautta tuotiin esiin onnistuneita tarinoita kansainvälisistä työyhteisöistä. Lisäksi kampanjalla kannustettiin yrityksiä ja työnantajia monikulttuurisuuteen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. 

International House Helsinki

Työnantajien neuvontapalvelu ja palveluohjaus on osa International House Helsinki (IHH) -palvelua.  IHH työnantajaneuvonta jatkaa toimintaansa osana kauppakamarin ja IHH:n palveluita. Kauppakamari tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta neuvonta- ja palveluohjausta kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kauppakamari osallistuu IHH:n palvelun kehittämistyöhön.

Chamber Talent Boost -projekti (nyk. Talent Helsinki) oli osa pääkaupunkiseutualueen Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta. Hankkeen toteuttajina olivat kauppakamarin lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelhögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd.

Hanke rahoitettiin Talent Boost AIKO-rahoituksesta. Kauppakamarin osahankkeeseen osallistuivat lisäksi Tekniikan akateemiset TEK ja Uudenmaan liitto.

Lisätietoja

Lahtinen Markku vaikuttamistyön johtaja 050 571 3564
Vataja Riikka johtava asiantuntija 040 536 0954

Osaaminen ja työelämä,
aluevastaava
Keski-Uudenmaan aluejohtokunta