Artikkelikuva

Taloushallinnon asiantuntijoista on pulaa – rekrytoinnissa persoonan merkitys korostuu

Taloushallinnon alalla on selvä osaajapula ja monessa yrityksessä sopivan henkilön löytäminen koetaan haastavaksi. Rekrytoivat koulutusohjelmat voivat tarjota tähän huoleen helpotuksen.

Digitalisaatio ja muuttuvat vaatimukset ovat ajamassa liiketoimintaa suuntaan, johon entistä harvemmalla työntekijällä on vaadittua osaamista. Yksi tällainen osaajapula-ala on perinteinen talous- ja palkkahallinto.

– Taloushallinnon osaajilta vaaditaan tänä päivänä huomattavan paljon konsultatiivista ja asiakasta palvelevaa ratkaisukeskeistä otetta. Myös järjestelmäosaaminen sekä kielitaito ovat nousseet tärkeämmiksi kriteereiksi maailman muuttuessa digitaalisemmaksi, toteaa Saranen Consultingilla Team Managerina työskentelevä Kirsi Havu.

Sopivia kandidaatteja on vähän ja rekrytointipäätöksiä hidastaa huoli, ettei uuden työntekijän soveltuvuudesta ole täyttä varmuutta edes usean haastattelun jälkeen. Palkkaamisen riskit ovat ajaneet työnantajia tilanteeseen, jossa rekrytointipäätöstä mieluimmin lykätään kuin tehdään nopea päätös. Syntyy osaajavaje – ja piilotyöpaikka.

– Rekrytoivat koulutusohjelmat mahdollistavat joustavamman rekrytoinnin. Koulutusohjelma kestää tyypillisesti 6 kuukautta ja sen tavoitteena on muodostaa työsopimus ohjelman päätteeksi yrityksen ja työnhakijan välille. Yrityksille on ollut hyvin tärkeää nähdä omin silmin, miten uusi työntekijä pärjää tehtävissään ja miten hän sopii työyhteisöön ennen varsinaista työsopimuksen allekirjoittamista, Havu luettelee.

Keväällä alkava taloushallinnon rekrytoiva koulutusohjelma tarjoaa yrityksille mahdollisuuden löytää uusia motivoituneita osaajia hyvin erilaisiin alan tehtäviin. Ohjelmaan hakeneilla henkilöillä on monesti aiempaa kokemusta mm. kirjanpidosta, palkkahallinnosta, laskutuksesta, sisäisestä laskennasta ja alan keskeisimmistä järjestelmistä. Hakijoita tärkein yhdistävä tekijä on kuitenkin halu kehittyä alallaan.

– Saan usein kuulla, että asiakas etsii sitä kuuluisaa ”hyvää tyyppiä”, joka pystyy hoitamaan hommat hyvin. Olen tässä asiassa samaa mieltä. Persoona on se, joka ratkaisee. Osaamisen ja henkilön taustan on tietenkin oltava sopivia tehtävään nähden, mutta vain sopivan persoonan omaavalla kandidaatilla on mahdollisuus oppia ja menestyä tehtävässä pitkällä aikavälillä. Me kutsumme tätä persoonapohjaiseksi rekrytoinniksi, sanoo Havu.

Puolen vuoden mittaisen koulutusohjelman aikana osallistuja työskentelee yrityksessä kuin normaali työntekijä, ja työhallinto tukee osallistujaa koulutusohjelman ajan taloudellisesti. Varsinainen koulutus koostuu 16 päivän asiantuntijaopetuksesta eri taloushallinnon osa-alueilla. Koulutuksen tehtävä on tukea sekä päivittää osallistujan aiempaa osaamista, ja näin edesauttaa työtehtävissä menestymistä. Lopullinen tavoite on työsopimus yrityksen ja osallistujan kesken.

– Suomessa on valtakunnallinen työelämän kohtaanto-ongelma. Työtä ja työnhakijoita on paljon, mutta taloushallinnon murroksesta johtuen työnhakijoiden osaaminen ei ole aivan sitä, mitä yritykset tällä hetkellä tarvitsevat. Joustavalla työssäoppimisella ja sopivalla täsmäkoulutuksella motivoituneiden työnhakijoiden siirtyminen työhön sujuu tehokkaasti. Näin sekä rekrytoivat yritykset, että työnhakijat voittavat.

Taloushallinnon osaajia nopeasti ja joustavasti rekrytoivan koulutusohjelman kautta

Viime vuosien aikana yritykset ovat palkanneet jo yli 200 taloushallinnon osaajaa rekrytoivien koulutusohjelmien kautta. Seuraava taloushallinnon alalle erikoistunut koulutusohjelma alkaa helmi-maaliskuussa. Etsimme jatkuvasti mukaan yrityksiä, joita voimme auttaa kasvamaan ja löytämään juuri oikeat osaajat. Voit lukea Lisää Saranen Consultingin taloushallinnon rekrytoivista koulutusohjelmista täältä.

Yhteydenotto:
Kirsi Havu,
Team Manager,
rekrytoivat koulutusohjelmat,
050 4449157,
kirsi.havu@saranen.fi

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Osaajapulaan tarvitaan yhteistyötä ja yrityslähtöisiä opintopolkuja

Pitkän ja piinavan koronakurimuksen yhtenä valopilkkuna on ollut Suomen varsin suotuisia suhdannetilanne. Pandemian alussa uhkana...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...