Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälän blogikirjoitus koronaepidemiasta.

Tärkeät kuntavaalit

Valmistautuminen huhtikuussa pidettäviin kuntavaaleihin on puolueissa täydessä vauhdissa. Vaaleissa on nyt elinkeinoelämän kannalta poikkeuksellisen paljon pelissä. Seuraavien valtuustojen toimikaudella kuntien toimintaympäristössä tapahtuu paljon. Kauppakamarit ovat koonneet elinkeinoelämän keskeiset painopisteet tuoreeseen Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan -asiakirjaan.

Parhaillaan viimeisteltävänä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää toteutuessaan kunnilta yli puolet tehtävistä ja taloudellisista voimavaroista uusien hyvinvointialueiden vastuulle. 173 000 henkilön työnantaja vaihtuu. Muutokset tapahtuvat pääasiassa julkisen sektorin sisäisenä laatikkoleikkinä, sillä edellisen hallituksen esityksessä ollut asiakkaiden valinnanvapaus ja sen mahdollistama yksityisen palveluiden laajamittainen käyttö ei ole Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa.

Uudellamaalla laatikkoleikki on erityisen suuri, sillä Uudenmaan maakuntaan tulee Helsingin lisäksi neljä hyvinvointialuetta, joilla on oma hallintonsa. Helsingin seudun kauppakamari on suhtautunut maakunnan pirstomiseen koko valmistelun ajan hyvin kriittisesti. Ratkaisulla saatetaan turvata nykyisten kaupunkien taloudellisia intressejä, mutta toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden kannalta se on äärimmäisen raskas.

Yrityksille viiden toimijan malli merkitsee monia eri pelisääntöjä, prosesseja ja aikatauluja palveluiden kilpailutuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtyminen hyvinvointialueiden hoidettavaksi aiheuttaa kunnille uudenlaisen toiminnan fokusoimisen tarpeen. Elinvoimaisuudesta huolehtiminen muodostuu kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi. Elinvoimaa parannetaan tehokkaalla maankäytöllä ja liikennesuunnittelulla, työvoiman tarjontaa tukevilla koulutuspalveluilla ja hyvällä yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa.

Kun yli puolet toiminnan volyymista siirtyy hyvinvointialueiden harteille, on kuntien pystyttävä tehostamaan nykyisä toimintojaan ja karsittava hallintoaan.

Erityisen tärkeää on luopua tehtävistä, jotka tulevat taloudellisemmin tai laadukkaammin hoidetuksi yhteistyössä yritysten kanssa.

Tässä on paljon tehtävää. Pelkästään Uudenmaan kuntien omistamien osakeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli kolme miljardia euroa. Kauppakamarin tuoreen selvityksen mukaan kuntayhtiöitä on Uudellamaalla jo yli 300. Niistä puolet harjoittaa merkittävää liiketoimintaa. Monella alalla epätasapuolinen kilpailuasetelma vääristää markkinoiden toimintaa.

Kuntavaaleissa valittavat valtuustot tekevät talouden kannalta poikkeuksellisen suuria ja pitkäaikaisia ratkaisuja. Koronapandemia aiheuttaa kunnille myös suuria toiminnan sopeutustarpeita. Ne eivät näy kuntien taloudessa täysimääräisesti vielä tänä vuonna, koska valtionosuuksien tilapäinen kasvattaminen kattaa kuntien menetyksistä suuren osan. Arki koittaa kuntien päättäjille pian vaalien jälkeen.

Kuntien päätöksenteko

Kuntien päätöksenteossa tarvitaan nyt vahvaa näkemystä, johtamiskokemusta ja hyvää talousosaamista. Siksi olisi erityisen toivottavaa, että uusiin valtuustoihin valittaisiin hyvää yrityskokemusta ja -osaamista omaavia valtuutettuja. Yritysten kannattaakin rohkaista ehdokkuutta harkitsevia avainhenkilöitään lähtemään vaaleihin. Jokainen ehdokkaaksi asettautuva henkilö tekee suuren palveluksen kotiseudulleen.


 

Uudenmaan kuntien omistamat kuntayhtiöt vääristävät kilpailua

 

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: Kuntayhtiöt pois markkinoita häiritsemästä

Lue myös

Kuntavaalit: Kauppakamari tuo elinkeinoelämän ääntä kuuluviin

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesien keskiössä on yritysten merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntavaalit: Elinkeinoelämän ääni kuuluu alueilla

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesien keskiössä on yritysten merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntavaalit lähestyvät: Hyvinvoivat yritykset tekevät hyvinvointia kuntiin

Helsingin seudun kauppakamari korostaa yritysten merkitystä kilpailukyvylle ja kasvulle. – Painotamme yritysmyönteistä asenneilmapiiriä päivittäisessä kunnallisessa...