Artikkelikuva

Teollisuus luo monipuolista elinkeinorakennetta

Monipuolisten työpaikkojen ja elinkeinorakenteen merkitys on kaupungille tärkeä asia. Kysyimme Helsingin, Espoon ja Vantaan elinkeino ja -voimajohtajilta heidän näkemyksiään teollisuuden merkityksestä ja keskeisistä keinoista uuden ja modernin teollisuuden houkuttelemiseksi.

Suomen suurin teollisuuden keskittymä sijaitsee Uudellamaalla. Helsinki, Espoo ja Vantaa luovat edellytyksiä vakaalle, ennustettavalle ja kilpailukykyiselle toimintaympäristölle sekä toimijoiden keskinäiselle yhteistyölle. Tämä rakentaa tukevaa pohjaa yritysten investointi-, kehitys- ja kasvuhaluille. Uudellamaalla painottuvat korkean tuottavuuden toimialat, jotka tuottavat enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

– Teollisuuden merkitys on Espoolle hyvin tärkeä monipuolisten työpaikkojen ja elinkeinorakenteen kannalta. Moderni teollisuus kiinnostaa ja haluammekin yhdistää perinteistä teollisuutta uusiin innovaatioihin. Espoolla on korkeat tavoitteet kestävälle kehitykselle. Vaikka Espoo on alueena suuri, teollisuustoimintaan sopivien tonttien kaavoittaminen ei ole aina kovin yksinkertaista. Silti pyrimme ratkaisemaan tonttiongelmaa ja kartoittamaan alueitamme tehokkaasti, kokonaisuus huomioiden, elinvoimajohtaja Mervi Heinaro Espoosta sanoo.

Tutkimusta ja sujuvia liikenneyhteyksiä

Espoon houkuttelevuus perustuu pitkälti hyviin liikenneyhteyksiin ja hyvään sijaintiin pääkaupungin kainalossa sekä laaja-alaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Espoossa toimii 400 erilaista tutkimusyksikköä, jotka toimivat monialaisen teollisuuden sekä innovaatioiden moottorina. Kera, Finnoo, Kauklahti, Kehä III ja Kivenlahti ovat esimerkkejä alueista, joista löytyy modernia tämän päivän teollisuutta.

– Espoon asenneilmapiiri on myönteinen ja teemme ilolla yhteistyötä naapurikaupunkien kanssa, kuten myös valtakunnallisesti ja globaalisti. Kiertotalous ja bioteknologia ovat tämän päivän aloja ja myös kemian alan kehitys on ollut Espoossa huimaa, Heinaro summaa.

Helsinki on tunnettu todella upeista ja perinteikkäistä teollisuusyrityksistään, joiden merkitys kaupunkikuvassa ja työllistäjänä on merkittävä.

– Osa näistä yrityksistä on pitkän elinkaarensa aikana joutunut muuttamaan uuteen paikkaan Helsingissä – yleensä asumisen tieltä. Yritykset ovat kuitenkin edelleen halunneet sijaita maan pääkaupungissa mm. osaavan työvoimansa takia. Helsinki on myös edesauttanut esimerkiksi kaavoituksen ja tonttipolitiikan keinoin niitä yrityksiä, jotka ovat halunneet laajentua nykyisillä sijainneillaan, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

Helsingin tuotannollisille yrityksille on tyypillistä korkean teknologian osaaminen ja huippuluokan design. Osalle yrityksistä löytyy maailmalta vain muutama todellinen kilpailija.

– On tärkeää, että kaupunki varmistaa muun muassa kaavoituksen ja liikennejärjestelyjen osalta sen, että teollisuusyrityksillä on edelleen edellytykset toimia Helsingissä. Toimiva kaupunki ja yritysmyönteinen asenne on kaikkien etu, Marja-Leena Rinkineva sanoo

Kaupunkiympäristö hyötykäyttöön

Myös kaupunkiympäristön käyttö on olennainen asia tulevaisuuden teollisuudesta puhuttaessa. Vaikka asuntojen tarve on pääkaupunkiseudulla valtava, tarvitaan myös teollisuuden tuottamia työpaikkoja.

– Kaupunkiympäristön suunnittelu siten, että on tilaa teollisuudelle ja asunnoille, tulee tehdä harkiten ja kokonaisstrategia huomioiden. Myös kaupunkien välinen yhteistyö on tässä avainasemassa. Me Helsingissä huolehdimme, että yritystoiminta säilyy monipuolisena ja myös luovan alan innovaatiot pääsevät yhdessä tuotannollisten alojen kanssa tässä kokonaisuudessa osaksi vireää elinkeinoelämää, Rinkineva valottaa.

Vantaalla teollisuusnäkökulmassa on monta ulottuvuutta. Kasvualat ja klusteritoiminta ovat Vantaalla tärkeässä roolissa. Suurimmat teollisuuden alat löytyvät tukku- ja vähittäiskaupasta, b-to-b kaupasta, rakentamisen sekä logistiikan alalta.

– Klusteritoiminta on ollut Vantaalla hyvin hedelmällistä ja esimerkiksi urbaaniruokatuotanto, start upit sekä kiinteistöpuolen ja teknologiateollisuuden toimialat ovat hyödyntäneet tätä onnistuneesti, elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa Vantaalta kertoo.

Vantaalla pyritään aktiivisesti varmistamaan, että tarjolla on riittävästi hyvä yritystontteja ja -alueita erityyppisille yrityksille.

– Liikenneyhteydet, osaavan työvoiman löytäminen sekä kiertotalous ovat asioita, joita yrityksissä mietitään ja näihin myös panostetaan. Lentoaseman ympäristö Aviapolis on Vantaalla houkutteleva ja alati uudistuva alue, joka vetää yrityksiä puoleensa. Haluammekin kuunnella yritysten tarpeita herkällä korvalla ja tehdä tiivistä yhteistyötä, Viljamaa muistuttaa.

Vantaa tekee tiivistä yhteistyötä koko pääkaupunkiseudun oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa.

– Vantaalla on paljon erikoistunutta tuotantoa ja pienistäkin yrityksistä voi kasvaa isoja. Vantaa tukee teollisuusyrityksiä pitkäjänteisesti ja yrittäjyys on kaupungille erittäin tärkeä asia.


Uudenmaan teollisuusyritykset menestyksen moottorina

Helsingin seudun kauppakamari on käynnistänyt jäsenyritystensä kanssa kampanjan, joka tekee teollisuusyritysten yhteiskunnallisen merkityksen näkyväksi. Kampanjaan ja materiaaleihin voi tutustua Uudenmaan teollisuusyritykset menestyksen moottorina -kampanjasivulla, joka muistuttaa teollisuuden merkityksestä ja mittakaavasta . 

Kampanja Uudenmaan teollisuusyritykset menestyksen moottorina

Lue myös

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Teollisuus tarvitsee uusia osaajia ja kasvumahdollisuuksia

Helsingin seutu on selkeästi maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Suomen suurin teollisuuden keskittymä sykkii sekin Uudellamaalla....

Bluefors ammentaa kasvua suomalaisesta osaamisesta

Kvanttitietokoneiden jäähdytyslaitteita valmistava Bluefors mieltyi Helsinkiin, sillä läheltä löytyy tarvittavaa huippuosaamista yrityksen tutkimus- ja tuotekehitykseen.