Tietoverkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuudella on olennainen merkitys.

Tietoverkon käytöstä sopiminen

Kuluneen kevään aikana useat yritykset ovat joutuneet turvautumaan uusiin toimintatapoihin turvatakseen toimintansa.

Tarjolla on kasvava määrä erilaisia sähköisiä kanavia ja työkaluja, joilla tietoja voidaan sujuvasti välittää ja käsitellä eri organisaatioiden ja työntekijöitten välillä. Sähköiset kanavat ja työkalut hyödyntävät tietoverkkoja, joiden käyttöön liittyy riskitekijöitä. Tiedot voivat kadota, muuttua tai päätyä ulkopuolisten haltuun. Tietoverkon käyttöä voi suojata sopimuksin. Sopiminen edellyttää teknistä suojausta ja tietoturvan organisointia ja hallintaa.

Asianajaja Kaj Aaltonen tekee IT-alan
sopimuksia ja oikeudellista konsultointia,
joissa tietoverkkojen ja tietojärjestelmien
turvallisuudella on olennainen merkitys.

Etätyö

Jotta etätyö olisi yrityksen toiminnalle turvallista, tulee tietoturvasta aina antaa erillinen ohjeistus ja sopia sen mukaisesta toiminnasta. Ohjeiden laadinnassa on huomioitava etätyön ominaispiirteet, kuten kodin tietoverkon suojaus, julkisen tai avoimen verkon käyttö jne. Asiat on syytä kuvata selkeästi ja käytännössä ymmärrettävällä tavalla. Työntekijän tulee sopimuksessa sitoutua toimimaan saamansa ohjeistuksen mukaisesti.

Kumppanit ja alihankkijat

Etäyhteyksillä pidettävien kokousten osallistujien oletetaan toimivan turvallisten verkkoyhteyksien kautta. Tästä on kuitenkin syytä varmistua käytännössä etukäteen. Jos kumppanille avataan pääsy yrityksen sähköisiin tietoihin ja järjestelmiin, pääsyn ehtona on aina edellytettävä etukäteistä sopimusta ja ohjeistusta. Sopimuksen on turvattava sen yrityksen intressit, jonka tietoihin ja järjestelmiin pääsy annetaan. Sopijakumppanin käyttämä alihankkija työntekijöineen on niin ikään sitoutettava samaan sopimukseen, tai vastaavan tasoisiin ehtoihin ja ohjeistukseen. Salassapitosopimusten kattavuus on myös syytä tarkastaa, koska yritysten turvakäytännöt sisältävät usein tietoja, joita halutaan suojata ulkopuolisilta.

KAUPPAKAMARI nyt -lehti

Juttu on julkaistu 17.9.2020 ilmestyneessä KAUPPAKAMARI nyt syyskuu -lehdessä.

Lue myös

Viikon kysymys: Saako henkilön kuvaa käyttää markkinoinnissa?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin. Henkilökuvan käytöstä markkinoinnissa on annettu suositus 11.1.2024.

”Luovan tekoälyn mahdollisuudet ovat lähes rajattomat” – 57 % Helsingin seudun yrityksistä kertoo hyötyneensä tekoälyn käytöstä

57 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kertoo hyötyneensä tekoälyn käytöstä jonkin verran,...

Suomalaisen yrityksen kyberturvallisuus Ukrainan sodan varjossa

Kun organisaatiot pohtivat kyberturvallisuuttaan Ukrainan sodan aikana, on myös yksittäisten ihmisten hyvä varmistaa säännöllisesti, että...