Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista.

Tämä poikkeaa aiemmista ulkomaalaislain ja kausityölain mukaisista säännöksistä, joiden mukaan ulkomaalainen työntekijä voi myönnetyllä oleskeluluvalla tai kausityöluvalla tehdä vain sitä työtä, jonka mukaisesti työlupa on myönnetty. Lakimuutokset mahdollistavat näille ulkomaalaisille työskentelyn huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä.

Jatkolupahakemuksen yhteydessä alanvaihto on mahdollista.

Ulkomaalaislakiin, kausityölakiin, yritysten sisällä siirtyviä ulkomaalaisia koskevaan lakiin sekä opiskelijoita, tutkijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevaan lisättiin nyt väliaikaiset säännökset, joiden mukaan näiden lakien nojalla laillisesti maassa jo oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset saavat työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä. Kausityölain mukaisten lupien osalta säännös koskee myös myöhemmin maahan tulevia.

Lakimuutoksilla on sallittu kaikille laillisesti maassa oleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä.

Nämä mainitut alat ja tehtävät ovat pääsääntöisesti tehtäviä, joilla ulkomaisen työvoiman Suomeen saapumisen rajoitukset tai muut poikkeustilanteesta johtuvat työmarkkinoiden toimivuuden häiriöt aiheuttavat työvoimapulaa tai huoltovarmuus- tai muita toimialan toiminnalle merkittäviä haasteita. Nämä tehtävät on määritelty välttämättömäksi tehtäväksi tai tarpeeksi.

Tällaisina tehtävinä on mainittu esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset, maatalousalan kausityöntekijät, kuljetushenkilöstö, elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät henkilöt, elintarviketeollisuus sekä eri hoitotyöntekijät. Laki koskisi kaikkia voimassaolevia oleskelulupia ja kausityötodistuksia sekä myös uusia myönnettäviä oleskelulupia ja kausityötodistuksia.

Lakimuutoksien määräaikainen voimassaolo

Säännös koskee kaikkia voimassaolevia oleskelulupia ja kausityötodistuksia, ja myös poikkeustilan aikana myönnettäviä uusia oleskelulupia ja kausityötodistuksia.

Lakimuutokset tulivat voimaan 9.4.2020 ja ovat määräaikaisesti voimassa 31.10.2020 asti.

New call-to-actionJulkaistu 14.4.2020
Päivitetty 15.4.2020

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Viikon kysymys: keksintöjen suojaaminen Euroopassa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Päivitetty 28.2.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...