Artikkelikuva

Toimialakatsaus: Helsingin seudun tuotanto kasvoi ja väestönmäärä ylitti 1,5 miljoonan asukkaan rajan

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Helsingin seudun työllisten määrä oli 7 % korkeammalla kuin tasolla kuin vuonna 2014. Alueen väestön kasvu perustuu pääosin ulkomaistaustaisiin muuttajiin, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsauksesta 2-3/2019.

Liiketoiminnan kehitys oli vahvaa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä lähes kaikilla aloilla. Jalostusaloista liikevaihto kasvoi vahvasti teollisuudessa ja rakentamisessa. Palvelualoista liikevaihto kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

– Helsingin tuotannon kasvu oli edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna 4 % korkeammalla tasolla. Vaikka yritysten suhdanneodotukset ovat lievästi heikentyneet, työllisten ja työpaikkojen määrän kasvu on pysynyt hyvällä 2–3 % tasolla, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen sanoo.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 17 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Vastaavasti palkkasumma on kasvanut 16 % ja kuluttajahinnat nousseet 3 %.

Yksityisen sektorin toimialojen henkilöstömäärä oli huhti-kesäkuussa noin 4 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Voimakkainta kasvu oli rakentamisessa, jossa kasvua kertyi 8 %. Pidemmällä tarkastelujaksolla seudun yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 12 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014. Henkilömäärän kasvu on kohdistunut erityisesti liike-elämän palveluihin, rakentamiseen sekä informaatio- ja viestintäalalle.

Helsingin seudun väestö supistuisi ilman muuttovoittoa

Helsingin seudun väestö kasvoi noin 19 000 asukkaalla (1,3%) heinäkuusta 2018 kesäkuuhun 2019. Kasvu oli nopeinta Vantaalla (+6 200) ja Espoossa (+5 800). Sen sijaan Helsingin kaupungin väestön kasvu on hidastumassa, sillä kahden vuoden takaisesta 9 000 lisäyksestä on pudottu 5 500 uuden asukkaan tasolle.

Helsingin seudun väestökasvu perustuu 80 prosenttisesti muuttovoittoon, josta puolestaan neljä viidesosaa pohjautuu ulkomaalaistaustaisiin muuttajiin. Maahanmuuttajat keskittyvät yhä vahvemmin Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle, joihin tullaan joko suoraan ulkomailta tai siirrytään muualta Suomesta.

– Helsingin seudun väestön kasvu ja työvoiman tarjonta ovat riippuvaisia ulkomaalaisista muuttajista. Yritysten tulevat työvoimatarpeisiin vastaaminen edellyttää vähintään 1% vuotuista väestön kasvua, minkä lisäksi työllisyysaste on saatava nykyistä korkeammalle tasolle kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä, Lahtinen toteaa.

Helsingin seudun kunnissa väestönkasvu on selvästi eriytymässä. Vahvan kasvun kaupungit Vantaa, Espoo ja Sipoo saavuttivat 2 % tason, Keravan, Nurmijärven ja Järvenpään kasvulukemat olivat 1,2–1,6 % ja Helsingin 0,9 %. Vihdissä, Hyvinkäällä, Tuusulassa ja Pornaisissa väkiluku supistui.

Helsingin seudulla on maan suurin yrityskeskittymä. Seudulla tuotetaan 37 % Suomen bruttokansantuotteesta (89 mrd. euroa) ja siellä sijaitsee 32 % maan työpaikoista, mikä on yli 806 000 työpaikkaa. Helsingin seutu käsittää pk-seudun lisäksi alueen ympärillä olevat 10 kehyskuntaa.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.