Artikkelikuva

Toimivat maahanmuuton palvelut lisäävät Helsingin seudun houkuttelevuutta

Uudenmaan yritykset tarjoavat yli puoli miljoonaa työpaikkaa, joihin tarvitaan kotimaisen työvoiman lisäksi nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän muualta Suomeen saapuvia työntekijöitä. Tehokkaat ja nopeat maahanmuuton palvelut ovat yksi tärkeä keino tukea työperäistä maahanmuuttoa, nostaa vieraskielisten työllisyysastetta ja parantaa Helsingin seudun houkuttelevuutta yritysten ja osaavan työvoiman kohdealueena.

Joulukuussa 2017 avattu International House Helsinki (IHH) -palvelupilotti on erinomainen käytännön esimerkki siitä, miten viranomaisten poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja ennakkoluulottomalla kokeiluasenteella voidaan nopeuttaa ja selkeyttää maahanmuuton alkuvaiheen palveluja.

–  Työnantajan näkökulmasta on tärkeää, että kansainvälisen työvoiman maahantuloon liittyvät palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Nyt ulkomaalaisen työntekijän ei tarvitse vierailla useassa eri toimipisteessä asioiden hoitamiseksi, mikä säästää niin työntekijän kuin työnantajankin aikaa. IHH-palvelusta työnantaja saa myös arvokasta tietoa ja palveluohjausta, toteaa Tokmanni Oy:n henkilöstöjohtaja ja Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiain valiokunnan puheenjohtaja Sirpa Huuskonen.

IHH:n tarjoamat palvelut auttavat kansainvälistä työvoimaa rekrytoivia yrityksiä keskittämällä palveluja yhteen pisteeseen. Pääkaupunkiseudulle muuttavat kansainväliset työntekijät saavat hoidettua suurimman osan alkuvaiheen viranomaisasioista, kuten väestörekisterimerkinnän ja verokortin tai -numeron, samassa paikassa. Asiakas saa myös sosiaaliturvaan liittyvät asiansa vireille. Kauppakamari vastaa IHH:n työnantajaneuvonnasta palvelupilotin aikana.

–  Yrityksiltä ja työnantajilta saatu IHH-palaute on ollut hyvin myönteistä. Elinkeinoelämän kannalta tärkeä tavoite on, että IHH:n toiminta vakinaistetaan palvelupilotin jälkeen ja samalla jatketaan asiakaslähtöisyyden kehittämistä tuomalla sinne mukaan esimerkiksi Maahanmuuttoviraston palveluita, sanoo projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Toimivat maahanmuuton palvelut lisäävät Helsingin seudun houkuttelevuuttaSujuvat alkuvaiheen maahantulon palvelut ovat Helsingin seudulle tärkeitä, sillä ne nopeuttavat kansainvälisten osaajien työmarkkinoille siirtymistä, parantavat rekrytointimahdollisuuksia ja sujuvoittavat kansainvälisten osaajien kotoutumista. Lisäksi toimivat palvelut kasvattavat Helsingin seudun houkuttelevuutta investoijien ja yrittäjien silmissä. IHH-palveluun on tärkeää tulevaisuudessa tuoda myös tehokkaita rekrytointi- ja matching -palveluja sekä asettautumispalveluja yksityisen ja kolmannen sektorin kautta.

IHH-palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari. International House Helsinki -palvelun kehittäminen on osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, johon osallistuvat myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus, SAK ja Moniheli ry. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.