Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa. Vaikuttamistyö

Mielipidekirjoitus: Laadukkaat työnantajapalvelut lisäävät alueen vetovoimaa

(Keski-Uusimaa 25.10.2023) Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi vuoden 2025 alusta, kun uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä astuu voimaan. Kuntien on määrä ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun loppuun mennessä, miten ne muodostavat vaadittavan, vähintään 20 000 työllisen työllisyysalueen.

Tätä kirjoittaessa tilanne vaikuttaa siltä, että Helsingin seudulle on syntymässä useita työllisyysalueita. Yritysten ja työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta Uusimaa on kuitenkin yksi iso työssäkäyntialue, joka menestyäkseen tarvitsee keinotekoisia työllisyysalueita laajemmat työnantajapalvelut.

Vaikka juuri tällä hetkellä vaikea taloustilanne on laskenut avointen työpaikkojen määrää, on yritysten osaajapula pitkällä aikavälillä edelleen haastavalla tasolla. Helsingin seudun kauppakamarin tuoreen kyselyn mukaan yrityksistä lähes 60 % kokee pulaa osaavasta työvoimasta. Ongelman ratkaisemiseen tarvitaan laaja keinovalikoima. TE24-uudistus ei saa jäädä byrokraattishenkiseksi harjoitukseksi, jolla ei ole todellisia vaikutuksia osaavan työvoiman saatavuuteen.

Uuden lain fokus on voimakkaasti yksilöihin keskittyvissä työllisyyspalveluissa ja uudistus jättää yritys- ja työnantajapalvelujen toteuttamisen hyvin vähäiselle huomiolle. Laki ei myöskään sisällä kannusteita yhteistyön tekemiseen yli työllisyysaluerajojen. Helsingin seudulla yritykset toimivat kuitenkin usein monen kunnan alueella ja siksi on enemmän kuin toivottavaa, että kunnat kurottavat yli rajojen ja tarjoavat yrityksille palveluita työllisyysrajoihin katsomatta. Uudistuksen toimeenpanossa tulisi ennakkoluulottomasti hyödyntää jo olemassa olevaa yksityisten palveluntarjoajien ja oppilaitosten osaamista ja rakentaa seudullisia palvelumalleja. Toinen osa-alue, jolla seudullisella yhteistyöllä on saavutettavissa selviä etuja, on työperäisen maahanmuuton palvelut.

Haastan niin Keski-Uudenmaan kuin koko Helsingin seudun kuntia katsomaan ennakkoluulottomasti omien rajojen yli erityisesti työnantaja- ja yrityspalveluiden toteuttamisessa. Laadukkaat ja helposti saavutettavat työnantajapalvelut kasvattavat alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaa.


Riikka Vataja
johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä)
Vaikuttamistyö
Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamari

Vaikuttamistyön painopisteet (osaaminen ja työelämä)

Kauppakamarilehti

Kohtaanto-ongelman ratkaisu vaatii nyt tositoimia

Työperäisessä maahanmuutossa koko ketju kuntoon

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Yritykset tuntevat huonosti julkiset työnantajapalvelut

Näin kysely tehtiin Selvityksen aineisto koostuu Helsingin seudun kauppakamarin ja Paltan jäsenille lähetetystä yrityskyselystä sekä Työmarkkinatori-palvelun käyttäjähaastatteluista (3...

Mielipidekirjoitus: metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Metropolialueelle on laadittava kasvua vauhdittava toimenpideohjelma, jolla vahvistetaan koko Suomen menestystä.