Riikka Vataja on johtava asiantuntija (osaaminen ja työelämä) Helsingin seudun kauppakamarissa. Vaikuttamistyö

Yritykset tuntevat huonosti julkiset työnantajapalvelut

Helsingin seudun kauppakamari ja Palvelualojen työnantajat Palta selvittivät, mitä odotuksia ja tarpeita niiden jäsenyrityksillä on julkisilta työvoimapalveluilta, eli esimerkiksi TE-toimistojen työnantajapalveluilta. Julkiset työvoimapalvelut sisältävät palveluja sekä työnhakijoille että työnantajalle. Yritykset arvioivat julkisten työvoimapalvelujen palvelut tai avun henkilöstön rekrytoinneissa vähäiseksi.
  • Sosiaalisesta mediasta on yrityksille merkittävin apu henkilöstön rekrytoinneissa. Myös yksityisiä työnhakusivustoja, esimerkiksi Duunitori, Oikotie, käytetään paljon.
  •  Julkisten työvoimapalveluiden ja Työmarkkinatorin merkitys rekrytoinneissa on vähäinen. Esimerkiksi oppilaitosten ja korkeakoulujen merkitys koetaan merkittävästi suurempana. 
  • Julkisilta työvoimapalveluilta kaivataan erityisesti modernimpia toimintatapoja, parempaa yhteistyötä, ja tehokkaampia kanavia sopivien työntekijöiden löytämiseksi sekä konkreettista tukea erityisosaamisen rekrytoinnissa.
  • Hyödyllisiksi palveluiksi yritykset kokevat sekä yrityksille että maahanmuuttajille ja kansainvälisille osaajille suunnatut tuet ja palvelut.

Näin kysely tehtiin

Selvityksen aineisto koostuu Helsingin seudun kauppakamarin ja Paltan jäsenille lähetetystä yrityskyselystä sekä Työmarkkinatori-palvelun käyttäjähaastatteluista (3 kpl). Käyttäjähaastatteluihin osallistuneilla oli oma tekninen rajapinta Työmarkkinatorilta yrityksen rekrytointijärjestelmään.

Kyselyyn vastasi 266 yritystä. Kysely toteutettiin internetlomakkeella aikavälillä 21.-

27.3.2024. Kysely lähetettiin Helsingin seudun kauppakamarin sekä Paltan jäsenyrityksille.​ Selvityksen toteutti Helsingin seudun kauppakamarin ja Paltan toimeksiannosta Mikko Kesä Oy.

Selvitys yritysten odotuksista julkisesti tuotetulle työvoimapalvelulle

Lue Helsingin seudun kauppakamarin ja Palvelualojen työnantajat Paltan selvitys linkistä alta.

Lue myös

Helsingin seudun yritysten EU-kannat

52 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä vahvistaisi Uudenmaan roolia EU:n päätöksenteossa. 26 prosenttia ei, 21 prosenttia ei osaa...

Mielipidekirjoitus: Laadukkaat työnantajapalvelut lisäävät alueen vetovoimaa

Tätä kirjoittaessa tilanne vaikuttaa siltä, että Helsingin seudulle on syntymässä useita työllisyysalueita. Yritysten ja työvoiman...

Kansainvälinen rekrytointi -webinaarisarja alkaa 25.9.2023

Webinaarisarjassa syvennytään kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseen ja työperusteisiin oleskelulupiin, pankkipalveluihin sekä yritysten kokemuksiin julkisten palvelujen tuesta kansainvälisessä rekrytoinnissa. Webinaarisarja on tarkoitettu...