Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.

Työpaikkoja on, mutta mistä tekijöitä?

Tammikuussa 2020 Keski-Uudellamaalla oli TE-hallinnon tilastojen mukaan avoinna lähes 3 500 työpaikkaa, kun vuonna 2019 samaan aikaan vastaava luku oli 2 800. Todellisuudessa työvoiman kysyntä on paljon suurempaa, sillä valtaosa työpaikoista on auki yksityissektorin rekrytointikanavien kautta. Yritysten jättämät työpaikkailmoitukset ovat nyt koko maassa korkeammalla kuin kertaakaan vuoden 2006 jälkeen eikä oma alueemme ole tässä poikkeus. Työvoiman kokonaiskysyntä on ylittänyt selvästi jo vuoden 2019 tason. Yli puolet uusista avoimista työpaikoista kestoltaan yli 12 kuukautta eli työvoiman kysynnän kasvu ei perustu vain ”silpputyöhön”.

Samaan aikaan kun avointen työpaikkojen määrä on kasvanut, sama on tapahtunut työttömien työnhakijoiden määrälle: se on Keski-Uudellamaalla kasvanut tammikuusta 2019 tammikuuhun 2022 – 24 prosentilla. Samoja ammattinimikkeitä on top 25 -listalla niin avointen työpaikkojen kuin työttömien työnhakijoiden puolella valitettavan paljon ja se osoittaa kohtaanto-ongelman olevan voimissaan.

Erityisen huolestuttavaa on se, että pula osaavista tekijöistä hidastaa yritysten kasvua ja sitä kautta myös talouskasvua. Pidemmällä aikavälillä ratkaisuja on haettava aktiivisesti työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistämisestä, mutta se ei yksin riitä vaan myös koulutusjärjestelmä on valjastettava nykyistä tehokkaammin jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta on tutkintojen suorittamisessa. Vaikka tutkinnon merkitystä ei voi vähätellä, osaamistarpeisiin on vastattava paljon nopeammin kuin mihin kokonaisen tutkinnon suorittamiseen perustuva järjestelmä kykenee.

Yksi ratkaisu on satsata nykyistä enemmän tutkintoa ja jopa osatutkintoa pienempiin kokonaisuuksiin työelämän tarpeita seuraten. Tämän tavoitteen saavuttamiseen on valjastettava niin työvoimahallinnon kuin koulutuksen järjestäjien palvelut, jotka toimivat tällä hetkellä liian erillään toisistaan. Lisäksi julkisin varoin yrityksille tarjolla olevia osaamisen kehittämis- ja rekrytointipalveluja ei tunneta riittävän hyvin. Työllistymistä edistävät palvelut eivät saa jäädä hukkakäytölle, vaan niiden on oltava helposti yritysten ja työnhakijoiden löydettävissä ja käytettävissä.

Riikka Vatajan kolumni on julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä,
vain tilaajille Työpaikkoja on, mutta mistä tekijöitä?


Riikka Vataja

johtava asiantuntija,
osaaminen ja työelämä
Helsingin seudun kauppakamari


Osaaminen ja työelämä

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun. Väestön ikääntyminen, pitkään jatkunut työvoiman vahva kysyntä ja työmarkkinoiden jäykkyydet rajoittavat työvoiman tarjontaa.
Lue lisää

Ennakointikamari

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta.
Lue lisää

Lue myös

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.

Poliittiset lakot heikentävät Helsingin seudun yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä

Helsingin seudun kauppakamari selvittää kolme kertaa vuodessa jäsenyritystensä suhdannenäkymiä. Viimeisimmässä Suhdannepulssi-kyselyssä...