Uudenmaan alueen naisyrittäjät: Tarjolla maksutonta digikoulutusta ja verkostotyöpajoja

Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen ja lisäten osallistujien ymmärrystä sekä konkreettista osaamista digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Koulutukset sisältävät teoriaa, mutta painotus on ohjatussa työpajatyöskentelyssä ja konkreettisessa tekemisessä.
Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavat osiot (á 3 x 3 tuntia)

  1. Johdanto: Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen
  2. Teema I: Digitaalinen markkinointi
  3. Teema II: Sisäisten prosessien digitalisoiminen
  4. Teema III: Verkkokauppa

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -koulutus toimii johdantona, jonka aikana yrittäjä asettaa konkreettisen kehittämistavoitteen ja tekee kehittämissuunnitelman digin hyödyntämiseksi.

Tämän jälkeen yrittäjä voi osallistua yhteen tai useampaan teema-koulutukseen.

Lue lisää Oona 2.0 aiheesta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu: tutkimus, kehitys ja innovaatiot Oona 2.0

Oona 2.0

Oona 2.0 – yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudenmaan alueella. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020– 31.10.2022.

Lue myös:

Osaajapula on yritysten yhteinen murhe

Henkilöstön rekrytointi- ja koulutusprosessit ovat menneet koronakuukausina monissa yrityksissä täysin uusiksi. Etätyön myötä on havaittu, ettei uusi työpaikka enää automaattisesti edellytä paikkakunnanvaihtoa. Se helpottaa hieman osaajapulaa, mutta ei ratkaise koko ongelmaa.
Edellinen artikkeli Chambercast: Sujuvuutta ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin Seuraava artikkeli Johtajuuden Naiskamari: Voimaa verkostoista