Artikkelikuva

Uudenmaan alueen naisyrittäjät: Tarjolla maksutonta digikoulutusta ja verkostotyöpajoja

Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen ja lisäten osallistujien ymmärrystä sekä konkreettista osaamista digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Koulutukset sisältävät teoriaa, mutta painotus on ohjatussa työpajatyöskentelyssä ja konkreettisessa tekemisessä.
Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavat osiot (á 3 x 3 tuntia)

  1. Johdanto: Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen
  2. Teema I: Digitaalinen markkinointi
  3. Teema II: Sisäisten prosessien digitalisoiminen
  4. Teema III: Verkkokauppa

Liiketoiminnan digitaalinen kehittäminen -koulutus toimii johdantona, jonka aikana yrittäjä asettaa konkreettisen kehittämistavoitteen ja tekee kehittämissuunnitelman digin hyödyntämiseksi.

Tämän jälkeen yrittäjä voi osallistua yhteen tai useampaan teema-koulutukseen.

Lue lisää Oona 2.0 aiheesta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu: tutkimus, kehitys ja innovaatiot Oona 2.0

Oona 2.0

Oona 2.0 – yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudenmaan alueella. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020– 31.10.2022.

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmaan valittiin yhteensä 30 yritystä

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmien tavoite on tarjota uusia toimintamalleja ja luoda verkostoja, joiden avulla yrittäjät voivat parantaa oman liiketoimintansa kasvunäkymiä.