Artikkelikuva

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset maltillisen toiveikkaita

Uudellamaalla yritysten suhdannetilanne pysyi tavanomaista parempana vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa. Tammikuussa 2019 yrityksistä 24 % arvioi tilanteen keskimääräistä suotuisammaksi ja 7 % näki tilanteen normaalia heikommaksi.

Lähikuukausien suhdanneodotukset kääntyivät aavistuksen verran alkutalven aikana laskuun, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa tekemästä suhdannekyselystä. Kymmenesosa vastaajista katsoo suhdanteiden paranevan ja 13 % huononevan. Muutos on pieni, sillä saldoluku on -3, kun syksyllä tehdyssä tiedustelussa se oli +1. Uudenmaan yritysten tilanne on lähellä koko maan keskiarvoa.

Myönteistä on, että yritysten tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat vuoden 2018 viimeisinä kuukausina. Samoin kannattavuus oli viimeisellä neljänneksellä viime vuotta hieman parempi, vaikka viime kuukausina tuotantokustannusten nousu on syönyt kannattavuutta.

Kasvua varjostavat maailmantalouden näkymät ja osaavan työvoiman saatavuus

Kotimaassa yritysten tuotannon kasvun suurimmat esteet ovat edelleen osaavan työvoiman puute (30 % vastaajista) ja riittämätön kysyntä (24 %). Maailmantalouden näkymiä sumentavat muun muassa Yhdysvaltain veroelvytyksen päättyminen, kauppasodan uhat sekä epäselvä Brexit-tilanne.

Suomi ei voi vaikuttaa maailmantalouden suhdanteisiin, mutta Suomi voi vaikuttaa kilpailukykyynsä panostamalla nykyistä enemmän osaavaan työvoimaan ja rekrytointiesteiden poistamiseen.

– Tehokkaita ja pitkävaikutteisia keinoja ovat esimerkiksi työperäisen maahanmuuton rajoitusten lieventäminen ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen huolehtimalla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta erityisesti Helsingin seudulla, jossa on rakennettava vuosittain vähintään 16 500 uutta asuntoa, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastasi 376 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 120 000 henkeä.

 

Suhdannebarometri Uusimaa tammikuu 2019

Suhdannebarometri Uusimaa tammikuu 2019


 

Katso myös:

 

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset vaimenivat syksyn tullen

https://kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/uudenmaan-yritysten-suhdanneodotukset-vaimenivat-syksyn-tullen/

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmaan valittiin yhteensä 30 yritystä

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmien tavoite on tarjota uusia toimintamalleja ja luoda verkostoja, joiden avulla yrittäjät voivat parantaa oman liiketoimintansa kasvunäkymiä.