Uuteen normaaliin

Useimmissa yrityksissä mietitään nyt, miten kevään pakollisesta etätyöjaksosta siirrytään normaalimpaan työskentelyyn. Paluuta aivan entiseen tuskin moni kaipaa, mutta tie uuteen normaaliinkin sisältää monia valintoja, joita ei kannata tehdä hätiköidysti.

Maan hallitus julkisti toukokuun alussa linjauksensa hybridistrategiaksi, jonka avulla pyritään yhteiskunnan asteittaiseen avaamiseen. Etätyön suhteen hallitus linjasi erittäin yleisluontoisesti, että etätyötä on syytä jatkaa toistaiseksi ja sitä arvioidaan uudestaan kesän jälkeen. Euroopan komission julkaiseman etenemissuunnitelman mukaan talouden toiminnan käynnistämisessä komissio suosittaa, että väestö palaa asteittain työpaikoille. Ensimmäisenä on avattava alat ja tehtävät, jotka ovat talouden kannalta välttämättömiä ja keskityttävä väestöryhmiin, jotka eivät ole kovin suuressa vaarassa.

Viranomaisten suositukset jättävät yrityksille paljon avoimia kysymyksiä. Yrityksillä on pitkän etätyökauden jälkeen usein suuri tarve palata asteittain kohti normaalimpia työn tekemisen tapoja. Monissa yrityksissä vuorovaikutus asiakkaiden, sidosryhmien ja muun työyhteisön kanssa on välttämätöntä toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Parin kuukauden pakollisen etätyöskentelyn ja verkkokokousten jälkeen tapaamisiin kohdistuu suuria odotuksia.

Kunkin yrityksen on nyt pohdittava oma tiensä työskentelyn organisoimiseksi turvallisesti ja tuottavasti. Keskuskauppakamari on julkaissut varsin kattavat ohjeet, joiden avulla matkaa uuteen normaaliin voidaan suunnitella. Ohjeissa annetaan suosituksia työpaikalla toimimisen organisoimiseksi, suojautumisen järjestämiseksi, kokousten ja tapaamisten linjaamiseksi, matkoihin suhtautumiseksi ja terveysnäkökohtien huomioon ottamiseksi.

Tarkoituksemme kauppakamareissa ei ole kertoa, miten yrityksissä tulee järjestää toiminta intensiivisen etätyövaiheen jälkeen. Sen sijaan haluamme antaa kattavan listauksen asioista, joiden avulla yritys voi miettiä toiminnalleen, asiakkailleen ja henkilöstölleen sopivimman tavan toimia.  Viisasta on, että tämä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa ja työterveyshuollon neuvot huomioon ottaen.

Helsingin seudun kauppakamarissa lisäämme fyysistä paikalla oloa ja henkilökohtaista vuorovaikutusta asteittain niin, että lomakauden päättyessä voimme siirtyä uuteen normaaliin  –  edellyttäen, että koronavirusepidemian laantuminen antaa tähän mahdollisuuden. Parin kuukauden etätyöskentelyn jälkeen olemme monta kokemusta rikkaampia. Niiden helmiä otamme jatkossa pysyvään käyttöön. Koronan vauhdittamana olemme pystyneet parantamaan kauppakamarin digipalveluita tuntuvasti, vahvistaneet jäsenyrityksille suunnattua neuvontaa ja kehittäneet kauppakamareiden yhteistyötä vaikuttamistyössä.

Korona on jättänyt kauppakamariin pysyvät jäljet  –  hyvässä ja pahassa.

Lue myös:

Toiselle puoliajalle

Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu näinä päivinä päättämään poikkeuksellisen merkittävistä koko kansakunnan hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Hallituksen tulisi päättää julkisen talouden suunnitelmasta ja valtion budjettikehyksistä seuraaville vuosille, talouden ja työllisyyden parantamiseksi tarvittavista rakenteellisista toimista, koronarajoitusten purkamisen aikataulusta ja rokotusjärjestyksen muuttamisesta. Samaan aikaan eduskunnassa on käsiteltävänä erityisen suuria hankkeita, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.
Edellinen artikkeli Tavarat ja työvälineet väliaikaisesti ulkomaille – ATA carnet toimii korona-aikanakin Seuraava artikkeli Kauppakamarit: Yritykset haluavat investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen