Artikkelikuva

Valiokuntakuulumisia: Kauppamarin ja yritysten näkemykset hallitusohjelmassa olevista liikenne- ja infratavoitteista

Helsingin seudun kauppakamarin syksyn ensimmäisessä kaupan ja palvelujen valiokunnassa keskityttiin MAL 2010 -suunnitelmaan ja Helsingin keskustan asiointiselvitykseen 2019. Vierainamme olivat HSL:n Heikki Palomäki ja Ramboll Finlandin projektipäällikkö Eero Salminen.

Lisäksi käytiin läpi kauppamarin näkemykset hallitusohjelmassa olevista liikenne- ja infratavoitteista, niitä alusti maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. Kaupan ja palvelujen valiokunnan puheenjohtaja on HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Valiokuntakuulumisia: Kauppamarin ja yritysten näkemykset hallitusohjelmassa olevista liikenne- ja infratavoitteista

Kaupan ja palvelujen valiokunnan jäsenet maajohtaja Juhana Lamberg Mustista ja Mirristä sekä Real Estate -liiketoimintayksikön johtaja Elena Stenholm Stockmannilta.

Kokouksessa keskustelua eniten herättivät:

  • Ruuhkamaksun käytännön toteutus ja se, miten kerättyjen varojen kohdentuminen pk-seudulle voidaan varmistaa ja miten estetään puhtaasti alueellista liikkumista estävien maksurasitusten toteutuminen
  • Raskaan liikenteen taukopaikkojen puuttuminen ja kaavoittajan kyltymätön tarve yli-säädellä vähittäiskauppaa
  • Helsingin keskustan ostovoimasta 57 % liikkuu joukkoliikenteellä, 14 % autolla ja 24 % kävellen. Keskikulutus asiointikerroilla on noin 100 euroa, mitä pidettiin melko suurena lukuna
  • Asiointiselvityksen tuloksilla voi perustella tarvetta rajoittaa henkilöautoliikennettä, mutta myös tarvetta kehittää keskustan saavutettavuutta autolla: tärkeintä on katsoa kokonaisuutta, jossa keskustassa sijaitsevien kaupan ja palvelujen yritysten elinkelpoisuus säilyy ja monipuolinen yritysrakennetta voidaan keskustassa kehittää ja yksityisen sektorin työpaikkoja voidaan lisätä.

 

Kauppakamarin tiedote asiointiselvityksestä »

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan strateginen suunnitelma, jossa kerrotaan, miten Helsingin seutua kehitetään 2019–2050. Suunnitelma on tiekartta siihen, miten seudun liikenteen päästöt saadaan laskuun, asukkaiden arjesta tehdään sujuvaa, ihmiset voivat löytää kodin kohtuullisella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksien varresta ja työpaikoille on helppo kulkea.

Tutustu tarkemmin MAL 2019 »


Lisätietoja:
Valiokunnan sihteeri,
johtaja Markku Lahtinen
markku.lahtinen@chamber.fi

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.