Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin juristi.

Viikon kysymys: lomien yhdenjaksoisuus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Työntekijä toivoo neljän viikon kesälomansa yhdenjaksoisesti, mutta työnantaja haluaisi jakaa loman osiin. Miten sellainen onnistuisi?

Vastaus

Sekä kesäloma että talviloma on annettava yhdenjaksoisina, mikäli mahdollista. Jos työn käynnissä pitämiseksi on kuitenkin välttämätöntä, kesälomasta voidaan jakaa 12 arkipäivän ylimenevä osa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Kaikille työntekijöille on siten turvattu oikeus vähintään 12 arkipäivän mittaiseen yhdenjaksoiseen lomaan lomakaudella (2.5.–30.9.).

Loman jakaminen tulee olla poikkeuksellista. Työ on ensi sijassa pyrittävä pitämään käynnissä muilla toimenpiteillä kuten työjärjestelyillä, porrastamalla vuosilomat, käyttämällä sijaisia tai muilla keinoilla. Vuosiloman jakamisen perusteena ei voi olla pelkästään se, että lomakausi on yrityksen tuotteiden sesonkiaikaa.

Loman jakamisen välttämättömyys voi johtua esimerkiksi siitä, että avainasemassa olevat henkilöt eivät voi olla poissa työstä yhtä tai että yrityksen tuotannon tai palvelutoiminnan ylläpito vaatii loman jakamista.

Työehtosopimuksessa saattaa olla määräys kesäloman jakamisesta, jos tuotannon tai töiden asianmukainen järjestely sitä edellyttää.


Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: Mitkä maat hyväksyvät ATA carnet -tulliasiakirjan?

Muut asiantuntijamme ja juristimme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Kuka vastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta?

Juristimme ja muut asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Vuosilomalaissa ei suoraan lue, että kuuteen lomapäivään sisältyy yksi lauantai. Mihin tämä lauantaisääntö perustuu?

Vuosilomalaki edellyttää, että työnantaja selvittää vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet,...