Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja, neuvontapalvelut

Viikon kysymys: Miten hallita riskejä osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ?

Osakeyhtiön hallituksen jäsenellä on osakeyhtiölain mukaan huolellisuusvelvoite toimessaan ja vahingonkorvausvelvollisuus aiheuttamastaan vahingosta. Harkitessaan hallitusjäsenyyttä on syytä selvittää tarkasti yhtiön tilanne – miten liiketoimissa menee ja miten yhtiö hoitaa hallintoaan.

Onko toimitusjohtajuus ja taloushallinto ammattilaisten käsissä? Olennaisen tärkeää on riittävä tiedonsaanti yhtiön tilanteesta. Onko raportointi talous- ja muista merkittävistä asioista hallitukselle kunnossa? Kokoontuuko hallitus säännöllisesti ja sillä on toimiva työsuunnitelma? Yhtiöllä on oltava hallitustyöskentelyä varten myös riittävän suuri vastuuvakuutus.

Jos hallituskauden aikana tulee erimielisyyttä riskialttiista liiketoiminnan päätöksestä hallituksessa, on syytä ainakin merkityttää hallituksen pöytäkirjaan eriävä mielipide. Myös eroamiskynnys hallituksesta kannattaa ristiriitatilanteissa pitää matalana. Erityisen tarkkana tulee olla jos yhtiön toiminta on tappiollista ja esimerkiksi omat pääomat on menetetty – tällöin on huolehdittava asiaa koskevasta ilmoituksesta kaupparekisteriin.


Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari


Lue lisää hallitustyöskentelystä Kauppakamarilehden teemasta Neuvontapalvelut.

Tutustu myös Vastuullinen hallituksen jäsen – ei pelkkiä puheita, vaan oikeita ja kauaskantoisia tekoja -kirjoitukseen ja tilaa kirja hallitustyöskentelystä.

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Viikon kysymys: yhtiön toimitusjohtaja hallituksessa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: osakepääomasijoituksen käsittely omistajan vaihdoksen yhteydessä

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: EU:n ulkopuolelta rekrytointi ja pikakaista

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.