Artikkelikuva

Viikon kysymys: osakkaan ja yrityksen välisen lainan korko

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymys

Minkälaisella korolla yrittäjä tai yrittäjän läheinen voi lainata yritykselle rahaa? Entä minkälaisella korolla nämä voisivat lainata yritykseltä?

Vastaus

Yrittäjän käsite on osin epämääräinen ja määritelty käytännössä eläke- ja muussa sosiaalilainsäädännössä. Esimerkiksi osakeyhtiölaki ei tunne yrittäjän käsitettä. Yleisenä periaatteena järkevintä on markkinaehtoisen koron käyttäminen, mutta asiaan vaikuttaa toki se, millaisessa tilanteessa lainaa annetaan.

Osakaslainan koron tulee olla vähintään valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron suuruinen. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron puolivuosittain. Negatiivinen peruskorko ei oikeuta osakkeenomistajaa saamaan osakeyhtiöltä hyvitystä negatiivisesta korosta. Jos osakeyhtiö maksaa osakkeenomistajalle hyvitystä peruskoron negatiivisuuden vuoksi, maksettu suoritus on luonteeltaan peiteltyä osinkoa.

Yleisemmällä tasolla käytettävään korkotasoon vaikuttavat peruskoron ja viitekoron ohella myös mm käytettävät lainaehdot, lainan takaisinmaksu sekä annetut vakuudet, joten käypää korkotasoa voi hakea myös vertailemalla eri rahoituslaitosten lainaehtoja ja korkotasoja samankokoisen lainan osalta.

Yrityksen ja sen osakkaan/lähipiirin välisissä lainajärjestelyissä – molempiin suuntiin – on erityisen tärkeää noudattaa käyvän arvon periaatetta, eli ehtojen ja korkotason pitää vastata markkinaehtoista korkoa, joista sovittaisiin samankaltaisissa olosuhteissa riippumattomien osapuolten välillä.

Toinen kysymys on se, milloin, missä tilanteessa ja millä ehdoilla yritys voi antaa lainaa ja toisaalta miltä taholta ja milloin yritys voi ottaa lainaa ja millä ehdoilla. Tässä tulee ottaa huomioon myös yrityksen päätöksentekoa koskeva sääntely; kuka voi päättää lainanotosta tai -annosta.

Mika Lahtinen
juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Viikon kysymys: Osingonjakopäätöksestä, päätöksen perumisesta ja verotuksesta

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kilpailuetua kansainvälisestä työyhteisöstä 

”Meillä on valtava huoli siitä, miten tässä maassa riittää osaajia ja työntekijöitä ylläpitämään elinvoimaisuutta ja hyvinvointia tulevaisuudessa”,...