Artikkelikuva

Virosta ja Viron markkinoista

Viro on Suomen tärkeä kauppakumppani. Suomen tilastoissa Viro on yhdeksännellä sijalla kauppavaihtoa mitattaessa, eli hyvin lähellä esimerkiksi Isoa-Britanniaa. Suomalaisyritysten inves­toinnit Viroon ovat huomattavat, ja virolaisyritysten investoinnit Suomeen ovat kasvussa.

Kun palkka- ja hyvinvointitaso lähenee suomalaista tasoa, yritysten on tarpeen katsoa, mitä muita etuja Virossa toimimisella voidaan saavuttaa. Monia etuja on havaittavissa, esimerkiksi yritysverotus. Vihreä siirtymä ja energiasektorin uudet investoinnit muun muassa aurinko- ja tuulienergiaan luovat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Vireillä on myös ydinvoimalahanke. Kun palavankiven teollisuutta ajetaan alas Itä-Vironmaalla, kohdennetaan alueelle paljon yritystukia. Suomalaisyrityksiä toimii tällä hetkellä alueella melko vähän. Olisi toivottavaa, että suomalaisyritykset löytäisivät mahdollisuuksia alueelta, totesi suurlähettiläs Timo Kantola.

Viro on moderni ja dynaaminen maa. Pääministeri ja kolme tärkeintä ministeriä on naisia. Viron hallitus ja parlamentti ovat hyväksyneet strategian siirtyä kohti pitkän aikavälin päästövähennys­tavoitetta, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Tähän mennessä olemme vähentäneet 72 prosent­tia verrattuna vuoteen 1990. Digitalisaatiossa Viro on yksi edistyksellisimmistä maista. E-hallinto säästää aikaa jopa kaksi viikkoa, mikä tarkoittaa, että tuottavuus ja bkt kasvavat. Virossa on Israelin jälkeen eniten ICT-alan yksi­sarvisia. Tämä tarkoit­taa, että Viro saa uusia inves­tointeja ja varakkaita toimijoita, sanoi suurlähettiläs Sven Sakkov.

Viro selvinnyt nopeasti koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä

Viro on toipunut koronapandemian aiheuttamasta kriisistä toiseksi nopeimmin Euroopassa. Vain Irlanti on selvinnyt sitä nopeammin. ICT-, vesihuolto-, liikenne- ja rakennussektoreilla on jo saavutettu kriisiä korkeampi taso. Koronapandemian aikana kotitalouksilla on ollut rajoitettu mahdollisuus kuluttaa säästöjä. Tileille on kertynyt 2 miljardia euroa enemmän talletuksia kuin vuoden 2020 alussa. Virolaiset voivat nostaa rahansa toisesta pilarista. Ihmisten, jotka ovat nostaneet rahansa eläkerahastoista, odotetaan ohjaavan ne loppukulutukseen, kiinteistö­mark­kinoille, velkojen ja lainojen takaisinmaksuun, sijoittavan ne rahoitus­mark­­kinoille tai pitävän ne talletuksina.

Viro on menettänyt suuren osan ulkomaalaisten tuomia tuloja. Suomalaisten osuus matkailijoista oli 33 prosenttia vuonna 2019. Työvoimasta on pulaa. Työvoiman taidot ja sijainti eivät vastaa työnantajien tarpeita. Toimitusketjuissa on ollut häiriöitä, ja komponenteista on ollut pulaa. Sähkön, kaasun ja öljyn hinta on noussut, ja palkkakustannukset ovat kohonneet. Hintapaineiden uskotaan nostavan kuluttajahintoja. Raaka-aineiden hintojen nopean nousun odotetaan kuitenkin olevan ohimenevää. Ostovoiman odotetaan kasvavan hitaammin kuin ennen pandemiaa. Virolaiset yritykset ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan Euroopan-markkinoilla, mutta se on tapahtunut yritysten kannattavuuden heikkenemisen kustannuksella, sanoo Tõnu Mertsina, pääekonomisti, Swedbank.

Suomalaisten yritysten syytä tutkia Suomen ja Viron lainsäädännön erot

Viron lainsäädäntömalli on peräisin Saksasta, kun taas Suomen lainsäädäntö on saanut paljon vaikutteita Ruotsista. Muotovaatimuksia on paljon. Notarisointivaatimukset ovat ulkomaalaisille haasteellisia. Verotus on hyvin erilaista verrattuna Suomeen. Virossa yhteisövero on 0 prosenttia. Työasiat sovitaan paikallisesti. Osakeyhtiölaki on vanhentunut. Uudistusprosessi on käynnissä. Virossa asunnot ovat kiinteistöjä, kun Suomessa asunnot myydään osakekaupalla. Rikosasiat yleensä sovitaan Virossa (syyteneuvottelu). Yritysten on syytä tutustua myös yhtiölain eroavuuksiin Viron ja Suomen välillä, muistutti Kalle Pedak, Partneri, Asianajaja, Asianajotoimisto Hedman Partners Oy.

Viro houkuttelee monella tapaa suomalaisia yrityksiä

Maantieteellinen ja kulttuurinen läheisyys, koulutetun työvoiman Suomea alemmat kustannukset, joustavuus ja nopeus päätöksenteossa, matala byrokratia, yrityksil­le suotuisa lainsäädäntö ja verotus, hallinnon keveys sekä logistiset toiminta­edellytykset houkut­televat yrityksiä Viroon. Suomalaisia tytäryhtiöitä toimii Virossa teollisuudessa, kaupan alalla ja liike-elämän palveluissa. Yritykset, jotka toimivat ICT-sektorilla ja palvelualalla ja joilla on kansain­välisiä asiakkaita, ovat laajentaneet toimintaansa Viroon.

ICT, kuljetus ja logistiikka, liike-elämän palvelut, koneet ja metallityöt, elektroniikka, puu- ja elintarviketeollisuus on avainsektoreita.  ICT-, cleantech, biotalous, rakennus-, logistiikka- ja palvelusektorit sekä e-ratkaisut ovat kasvavia aloja. Tallinna-Helsingin kaksoispääkaupunki­kehityksen myötä on tarvetta rajoja ylittyville palveluille ja innovatiivisille tulevaisuuden teknologian ratkaisuille. Rail Baltican toteuttamisessa hankinnat ovat ajankohtaisia, muistutti Irene Surva-Lehtonen, vientineuvoja, Enterprise Estonia.

Kulttuuri yhdistää, mutta erojakin on

Virolaiset ovat ylpeitä monokulttuuristaan ja monokielisyydestään. Skandinaavinen yrityskulttuuri on levittäytynyt erityisesti suurten yritysten kautta Viroon. Usein liiketoiminnassa tärkeintä on voitto, joka saadaan mahdollisimman nopeasti. Vaatimukset yritysten sosiaalisesta vastuusta ovat kasva­neet ulkomais­ten yritysten rantauduttua Viroon. Viro on hyvin kehittynyt digivaltio, jolla on uhka muuttua digitaaliseksi saareksi, jossa ulkomaalaisilla voi olla vaikeuk­sia toimia ilman tar­vit­tavia tunnuksia. Virolaiset käyttävät sosiaalista mediaa paljon. LinkedIn ei ehkä vielä ole riittävän laajasti levinnyt. Usein liikekumppanillekin lähetetään Facebook-kontaktikutsu. Pukeutuminen on yhä muo­dollista, mutta pienissä yrityksissä pukeudutaan usein rennosti, selitti Aide Tõnts, vientineuvoja, Enterprise Estonia.

Esitykset.

Lue myös

Suomen ja Viron välistä yhteistyötä tulee kehittää jatkuvasti ja käytännönläheisesti

UUSI raportti Suomen ja Viron tulevaisuuden suhteen kehittämisestä julkaistiin maaliskuussa 2022....

Kauppakamariryhmän kansainvälistymisviikko toi maailman yritysten lähelle

Suomalaisten yritysten uusien markkinoiden valloitusta ja kasvua tuettiin kansainvälistymisviikolla laajalla valikoimalla informatiivisia tilaisuuksia, joita kauppakamarit...

Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta Baltian maihin, jotka sijaitsevat lähellä Suomea.