Artikkelikuva

Yrityksillä tahtoa lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta

Yrityksillä on valmius lisätä oppisopimuspaikkoja nuorille ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, mikäli koulutuksesta aiheutuvat kustannukset olisivat nykyistä alhaisemmat.

Asia käy ilmi kauppakamarien Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä. Yritykset kokevat oppisopimuskoulutuksen olevan toimiva tapa kouluttaa jo työssä olevaa henkilöstöä, mutta nuorten oppisopimuskoulutuksen määrät ovat olleet vuosikymmeniä hyvin alhaisella tasolla. Keskeisenä syynä tähän ovat alkuvaiheen liian korkeaksi koettu palkka- ja kustannustaso.

– Alkuvaiheen palkkaporrastus olisi merkittävä kannustin yrityksille lisätä oppisopimuskoulutuspaikkojen tarjontaa nuorille. Nuorten oppisopimuskoulutuksen lisääminen vahvistaisi yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, tukisi ammatillisen koulutuksen reformia ja toisi uusia keinoja pitää kaikki nuoret mukana, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Yrityksiltä kysyttiin, kuinka monta nuorta tai ensimmäistä tutkintoaan opiskelevaa oppisopimuskoulutettavaa ne olisivat valmiit ottamaan, jos opiskelijan lähtöpalkka olisi neljännes nykyisestä. Yrityksissä, joissa on ollut oppisopimusopiskelijoita, lisäys tarjontaan olisi 50 %. Myös yrityksissä, joissa ei ollut oppisopimuskoulutettavia, tarjonta lisääntyisi merkittävästi.

– Oppisopimuskoulutuksen lähtöpalkan porrastus lisäisi oppisopimuskoulutuksen tarjontaa ensimmäistä perustutkintoaan suorittaville 7 500–10 000 paikalla, joista 500–1000 kohdentuisi ikäluokkaan 15–19-vuotiaat, sanoo johtava ekonomisti Mauri Kotamäki Keskuskauppakamarista.

Ikäluokkaan 15–19-vuotta kuuluvia oppisopimusopiskelijoita vuonna 2017 oli alle 2 000, joista ammatillisen perustutkinnon suorittaa vuosittain noin 400 opiskelijaa. Ammatillista perustutkintoa oppisopimuskoulutuksessa suoritti vuonna 2017 kaikkiaan 7 500 opiskelijaa ja kokonaisuudessaan oppisopimusopiskelijoiden määrä kyseisenä vuonna oli 50 000.

Selvitys toteutettiin maalis–huhtikuussa 2019 ja siihen vastasi 268 yritystä.

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.

Maahanmuutto ja jengit kuumensivat keskustelua MetropoliAreenalla

MetropoliAreena-vaalipaneelissa kauppakeskus Triplassa olivat tällä kertaa 14.3.2023 mukana Anders Adlercreutz (rkp.), Joel Harkimo (liik.), Mari...