Artikkelikuva

Yritysten menestys tuottaa työpaikkoja

Helsingin seudulla menee nyt hyvin. Tiedot alkuvuoden talouskehityksestä kertovat, että tuotannon ja työllisyyden kasvu seudulla jatkuu.

Kasvun vauhti oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Se ei ole paljon, mutta kuitenkin omiaan ylläpitämään positiivista kehitystä yritysten parissa ja ostovoiman kasvua kuluttajien keskuudessa.

Kauppakamarin tuoreen toimialakatsauksen mukaan kaikki toimialat ovat Helsingin seudulla kasvussa. Voimakkainta kasvu on nyt liike-elämän palveluissa, kuljetus- ja varastointialalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kasvu ei näytä myöskään olevan ihan nopeasti katkeamassa. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan yritysten lähiajan odotukset ovat edelleen myönteisiä.

Yritystoiminnan menestys tuottaa uusia työpaikkoja. Työpaikkojen määrä on alkuvuonna kasvanut kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna. Henkilöstöä lisätään nyt kaikilla toimialoilla. Voimakkainta lisäys on ollut informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa ja rakentamisessa. Vielä työllisyyden kasvuakin nopeampaa on ollut työtuntien lisäys: yhä useampi työssäkäyvistä tekee nyt täyttä päivää.

Saman asian kääntöpuoli näkyy yritysten kasvavina rekrytointivaikeuksina. Yhä useampi yritys pitää ammattityövoiman puutetta suurimpana tuotannon kasvun esteenä. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan edelleen työvoimapolitiikan tehostamista ja työttömien aktivointia sekä työvoimakoulutuksessa nopeaa reagointia yritysten tarpeisiin. Yrityksissä on puolestaan panostettava rekrytointien ennakointiin ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64 vuotiaista oli viime vuonna Helsingin seudulla 73,3 prosenttia. Työllisten määrä oli selvästi suurempi kuin edellisen vuosikymmenen huippuvuonna 2008. Helsingin seutu onkin toipunut finanssikriisistä alkaneesta matalasuhdanteesta koko maata paremmin. Koko maassa työllisten määrä oli viime vuonna finanssikriisiä alhaisemmalla tasolla.

Muualla Suomessa työllisyysaste oli 68,2 prosenttia eli yli viisi prosenttiyksikköä Helsingin seutua vähemmän. Luvut kertovat selvää viestiä siitä, että Helsingin seutu toimii tässäkin suhdanteessa koko maan talouden veturina. Samalla ne paljastavat, ettei pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta koko maassa ole mitenkään mahdoton saavuttaa.


Lue myös:

Työllisten määrä jatkaa kasvuaan Helsingin seudulla

https://kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/tyollisten-maara-jatkaa-kasvuaan-helsingin-seudulla/

Lue myös

Pulaa sairaanhoitajista, ylitarjontaa myyjistä – Ennakointikamarin katsauksessa tarkastellaan työvoiman kohtaantoa Uudellamaalla

Maaliskuussa 2024 Uudellamaalla ilmoitettiin 18 088 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on...

Uusi Kauppakamarilehti tarjoilee keinoja osaajapulan ratkaisemiseen

Kauppakamarilehden ilme uudistui ja samalla teimme lehdestä entistä saavutettavamman. Nyt voit myös kuunnella lehden artikkelit.