Artikkelit

Tulokset:

Uudellamaalla yhä liian vähän korkeakoulupaikkoja alueen tarpeeseen nähden – ”Uusimaalaiset nuoret selkeästi huonommassa asemassa kuin koko Suomessa keskimäärin”

Suomessa on 0,93 korkeakoulun aloituspaikkaa yhtä toisen asteen tutkinnon suorittanutta kohti. Uudellamaalla suhdeluku on 0,76,...

Selkeän kielen tarve lisääntyy

Väestön ikääntyminen, lukutaidon heikkeneminen ja maahanmuuttajaväestön lisääntyminen kasvattavat tarvetta selkeälle kielelle, sanoo kielenhuollon ammattilainen Eeva...