Artikkelikuva

Chambercast: Millainen on jatkuvan keskustelun malli, Henrietta Aarnikoivu?

Laadukas johtaminen ja esihenkilötyö edellyttävät vaikuttavaa ja säännöllistä vuoropuhelua organisaatiossa. Henrietta Aarnikoivun uunituoreen teoksen avulla organisaation johto ja esihenkilöt saavat kattavan kuvan ja työkaluja siihen, miten tuoda jatkuva keskustelu sekä palvelumuotoilun opit osaksi yrityksen toimintakulttuuria.

Tämänkertaisessa Kirjakulman jaksossa valmentaja ja tietokirjailija Henrietta Aarnikoivu kertoo tuottaja Taina Parviaiselle, millainen on Jatkuvan keskustelun malli ja mitä uutta organisaatiot voivat sen avulla saavuttaa. Keskustelussa käydään läpi samannimisen uutuusteoksen tarjoamia työkaluja, joilla myös yrityksen viestintä valjastetaan palvelemaan tavoitteiden saavuttamista.

Aarnikoivu kuvailee haastattelussa muun muassa, miten jatkuvan keskustelun malli otetaan käyttöön, miten ihmiset sitoutetaan siihen ja millaista tukea OKR-malli antaa uudelle, jatkuvaa keskustelua tähdentävälle toimintatavalle. Haastattelussa puhutaan myös siitä, millä tavalla toimii jatkuvaan keskusteluun nojaava esihenkilö ja mitä häneltä edellytetään. Lopuksi Aarnikoivu perustelee myös, miksi jatkuva keskustelu on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Taina Parviainen ja Henrietta Aarnikoivu nauhoittamassa jaksoa studiossa.

Jatkuvan keskustelun malli – johda keskusteluilla

Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin, yksisuuntaisesta viestinnästä molemminpuoliseen vuoropuheluun  Jatkuvan keskustelun mallin avulla organisaation johto saa työkaluja strategian ja toimintamuutoksen jalkauttamiseksi organisaatiossa.

Tutustu kirjaan!

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Lausunto: Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, rakennemallit

Yleistä Kauppakamari pitää valmisteilla olevaa Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa merkittävänä Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukyvyn...

Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen perustaminen – kauppakamarin lausunnot

Helsingin seudun kauppakamari on esityksen kanssa yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa työuran aikainen oman osaamisen...