Artikkelikuva

Chambercast: Millainen on moderni johtaja, Kirsi Elina Kallio?

Tämänkertaisessa Chambercastin Kirjakulman jaksossa tuottaja Taina Parviainen haastattelee yrittäjä, työelämän kehittäjä Kirsi Elina Kalliota hänen kirjastaan Moderni johtaja – työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen.


Moderni johtaja -teos käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa.

Keskustelussa puhutaan siitä, kuinka vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin yhä edelleen suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Murros vanhasta uuteen tuottaa johtamiseen erilaisia jännitteitä ja ongelmia, joita ei voida ratkoa perinteisten johtamisoppien turvin.

Jaksossa käsitellään sitä, kuinka tämän uutuuskirjan avulla johtaja oppii katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja.

Lisäksi keskustellaan muun muassa siitä, miten motivoida osaajia, joita ei voi kontrolloida palkalla, kuinka löytää parhaimmat osaajat täsmä tarpeeseen, mistä syntyy työn merkitys ja mielekkyys ja kuinka luoda turvaa epävarmalta tuntuvissa tilanteissa.

Johdat sitten suurta korporaatiota, pientä nyrkkipajaa, toimit työn kehittäjänä tai muotoilet omaa urapolkuasi, tästä keskustelusta saat ajatuksia omaan johtamiseesi.

Taina Parviainen ja Kirsi Elina Kallio nauhoittamassa jaksoa studiossa.

Moderni johtaja – työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen

Tämä toiminnan johtamista käsittelevä teos saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja.

Tutustu kirjaan KauppakamariKaupassa!

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Chambercast: Mitä markkinoinnin ammattilaisen täytyy tietää markkinointijuridiikasta, Elina Koivumäki?

Käytännönläheisen Markkinointijuridiikka-kirjan kirjoittaja Elina Koivumäki paljastaa, kuinka hyviä hänen mielestään suomalaiset...

ATA carnet nopeuttaa tavaroiden väliaikaista vientiä

Paperiteollisuuden parissa toimiva PR Rolls tarvitsee asiakirjoja erityisesti silloin, kun tavaroita viedään Venäjälle, Australiaan ja Sveitsiin. Kallio...