DB Schenker Suomen toimitusjohtaja Petteri Nurmi

DB Schenkerin Petteri Nurmi: Yritysten ja kuluttajien luottamuksen eteen tehtävä kaikki voitava

Logistiikka-alalle tärkeintä on asiakasyritysten liiketoiminnan elpyminen mahdollisimman pian koronakriisin jälkeen. Siihen tarvitaan selkeitä poliittisia päätöksiä.

Koronakriisi on hiljentänyt matkustajaliikenteen, mutta tavaroita kuljettavissa logistiikka-alan yrityksissä vaikutukset ovat jääneet toistaiseksi suhteellisen vähäisiksi. Näin arvioi Suomen DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi.

– Kappaletavaran kuljetuksissa on ollut Suomessa pieni pudotus viime vuoteen verrattuna. Sen sijaan pakettiliikenne on kasvanut, kun ihmiset ostavat entistä enemmän verkkokaupoista, Nurmi sanoo.

Maakuljetuksissa koronakriisin suurimmat vaikutukset näkyvät kansainvälisessä kaupassa. Nurmen mukaan tuonnin ja viennin volyymit ovat pudonneet, kun Eurooppa on ollut käytännössä kiinni.

– Myönteinen asia oli, että Huoltovarmuuskeskus hoiti roolinsa ja lähti tukemaan laivakuljetuksia. On elintärkeää, että rahtiliikenne Ruotsiin ja muualle Eurooppaan on toiminut lähes normaalisti.

Suojamaskien kuljetukset työllistävät

Meriliikenteessä haasteena on ollut Nurmen mukaan konttien saatavuus. Niistä on välillä pulaa ja hinnat heilahtelevat.

– Volyymiä on kuitenkin riittänyt.

Nurmen mukaan lentoteitse tapahtuvat kuljetukset ovat vähentyneet, kun teollisuus ei nyt tilaa komponentteja ja varaosia. Sitä vastoin kasvomaskien ja muiden suojavarusteiden tilaukset ovat työllistäneet logistiikka-alaa kiitettävästi.

Suojamaskeja ja käsidesiä on hankittu runsain mitoin myös DB Schenkerin oman henkilöstön ja alihankkijoiden terveyden turvaamiseksi.

Myös käytännöt asiakaskontakteissa ovat Nurmen mukaan muuttuneet. Aiemmin tavaran toimittamiseen saattoi riittää ovisummerin soittaminen. Nyt liikkumista asiakkaan tiloissa on usein rajoitettu. Tavaran toimittaja voi myös joutua täyttämään lomakkeita, joissa esimerkiksi pitää selvittää, mitä on tehnyt ja missä on käynyt.

– Osa asiakkaista haluaa lisäksi purkaa ja lastata kuormat itse.

Luottamus ja ostovoima kaikki kaikessa

Nurmen mielestä Suomen toipuminen kriisistä edellyttää kolmea asiaa, joita on edistettävä nyt nopeilla ja selkeillä poliittisilla päätöksillä.

Ensimmäinen edellytys talouden elpymiselle on, että yksityishenkilöiden luottamus ja ostovoima säilyvät.

Toiseksi Nurmi toivoo yritysten investointien jatkumista hetkellisen notkahduksen jälkeen. Tämäkin edellyttää luottamuksen palautumista ja yhteiskunnan toimintojen hallittua avaamista.

– Kolmas keskeinen asia on kansainvälisen kaupan saaminen jälleen kunnolla käyntiin.

Nurmella ei ole logistiikka-alan suhteen erityisiä toiveita yhteiskunnan tuesta. Hän toivoo, että tukitoimet kohdistuvat asiakasyrityksiin, jotta ne pääsisivät jatkamaan mahdollisimman nopeasti normaalia liiketoimintaansa.

Lue myös

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Business Espoo –yrityspalveluverkoston EEPA-kilpailun Suomen finalistiksi

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Palkinto jaetaan SME Assembly...