Helsingin seudun suhdannetilanne.

Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkunut varsin hyvänä, mutta näkymät heikentyneet

EK:n Suhdannebarometri luonnehtii suomalaisyritysten suhdannetilanteen varsin myönteiseksi. Tammikuun 27. päivänä julkaistu Suhdannebarometri korostaa, että erot alojen välillä ovat kuitenkin suuria.

EK:n johtaja Sami Pakarisen mukaan teollisuus on jatkanut hyvää virettään. Kasvun kannalta suurin ongelmana on edelleen materiaalien saatavuus. – Palveluissa etenkin rajoituksista kärsineillä aloilla on tullut entisestään lunta tupaan. Rakentamisessa asuntojen ennätystuotanto on kääntymässä alaspäin. Suhdanne on kokonaisuutena kypsymässä, vaikka alojen tilanteet vaihtelevatkin varsin paljon, Sami Pakarinen sanoo.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtisen mukaan Helsingin seudun suhdannetilanne on lähellä koko maan keskiarvoa.

– Toimialojen erot ovat Uudellamaalla muuta maata suuremmat. Erityisen hankala tilanne on majoitus- ja ravitsemisalalla, tapahtumateollisuudessa ja niihin linkittyvillä palveluilla, joissa konkurssiriksi kasvaa ja vähäinenkin liiketoiminta rajoitusten puitteissa on tappiollista tai huonosti kannattavaa. Rajoituksia tulee välittömästi purkaa ja ottaa käyttöön laajennettu koronapassi sekä valtion käynnistää nopeat toimet kriisialojen tukemiseksi, Lahtinen painottaa.

Suomen työllisyyskehitystä siivittää nyt globaali noususuhdanne koronapandemiasta. Yritysten henkilöstöodotukset ovat yhä varsin myönteiset. Maailmantaloudessa tilanne on kuitenkin tasaantumaan päin ja jossain vaiheessa suhdanteen tuoma vetoapu hiipuu. Työllisyystoimien kiireellisyyttä peräänkuuluttaa myös yritysten alati kasvavat ongelmat työvoiman saatavuuden suhteen. Tekijäpula tulee tulevina vuosina vaikeutumaan, sillä työikäisten ikäluokka on pienentymässä.

EK:n tiedote Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkunut varsin hyvänä, näkymät heikentyneet


Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

400 luottamushenkilöä antaa aikaansa elinkeinoelämän yhteiseksi hyväksi ja Helsingin seudun menestyksen edistämiseksi  

Helsingin seudun kauppakamarissa sisällöt kumpuavat suoraan elinkeinoelämän parhailta asiantuntijoilta, jäsenyritysten edustajilta,...