Artikkelikuva

Elinkeinoelämän suhdannetilanne kohenemassa ja näkymät kirkastuneet

EK:n huhtikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen piristyneen kevään aikana. Talous palautuu koronakriisistä lähikuukausien aikana, sillä suhdanneodotuksetkin ovat jatkaneet nousuaan.

– Suomen talous jatkaa piristymistään kesän tullessa. Rokotteet ja rajoitteiden purkaminen auttavat palvelusektorin tilannetta, joka monelta osin yhä varsin heikko. Suhdannenäkymät ovat nousussa kaikilla päätoimialoilla. Matala-paineessa pysytellessä rakentamisessakin näkymät ovat selvässä nousussa, toteaa EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Koronapandemia on iskenyt hyvin eri tavoin talouteen. Erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria.

– Teollisuuden puolella heikosti pärjänneillä alatoimialoilla kuten metsä- ja teknologiateollisuudessa näkymät ovat paranemassa, kun taas elintarviketeollisuuden veto on nyt vuorostaan vaisumpaa. Palveluissa samaa muutosta ei ole nähtävissä. Tieto- ja viestinpalvelut sekä kauppa vetävät yhä, matkailu- ja ravintola-ala painii yhä vaikeuksissa, Pakarinen analysoi.

Työvoiman saatavuusongelmat nousevat taas pintaan

Vastaajayrityksistä 31 % koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Toiseksi eniten ongelmia aiheutti osaavan työvoiman saatavuus, josta raportoi jo 21 % vastaajista. Työikäisen väestön väheneminen heijastuu yritysten toimintaan koko ajan enemmän.

– Osaavan työvoiman saatavuus oli iso ongelma jo ennen koronaa ja ongelma voimistuu kasvun käynnistyessä. Nyt tarvitaan uskottavia päätöksiä, joilla nopeutetaan ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja. Lisäksi tarvitaan koulu-tuksen osuvuuden parantamista, aloituspaikkojen kohdentamista tarvealoille sekä koulupudokkuuden entistä parempaa ehkäisyä, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.


Suhdannebarometri Uusimaa

Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometri

Huhtikuu 2021


 

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2021 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 305 yritystä, joilla on Suomessa noin 270 000 työntekijää.

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Helsingin seudun yritysten näkymät heikentyneet – Suhdannepulssin teemana toimitila- ja asuntorakentaminen

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 409 Helsingin seudun jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Nostoja...