Artikkelikuva

EntryPoint-mentorointiohjelma: Uusia ammatillisia ulottuvuuksia ja poikkikulttuurisia kohtaamisia

Mentorointi on vastavuoroinen suhde mentorin ja mentoroitavan välillä – parhaimmillaan sekä mentori että mentoroitava oppivat uutta ja saavat uusia näkökulmia työelämään ja urasuunnitteluun. Mentoroinnin ei tarvitse aina rajoittua saman ammattiryhmän tai kulttuuritaustan omaavien henkilöiden välille, vaan poikkikulttuurisuus ja poikkialaisuus voivat tuoda aivan uusia ulottuvuuksia mentorointisuhteeseen.

Helsingin seudun kauppakamarin poikkikulttuurisen EntryPoint-mentorointiohjelman tavoitteena on parantaa työnantajien ja Suomessa olevien kansainvälisten osaajien yhteyksiä ja verkostoja. Minnamari Jokinen ja Michael Carter ovat yksi tammikuussa 2020 alkaneeseen EntryPoint-mentorointiohjelmaan osallistuvista pareista. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

Minnamari Jokinen ja Michael Carter ovat yksi tammikuussa 2020 alkaneeseen EntryPoint-mentorointiohjelmaan osallistuvista pareista. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

Minnamari Jokinen ilahtui, kun Talent Expert Marina Ponomareva Chamber Talent Boost -projektista Helsingin seudun kauppakamarista otti yhteyttä ja pyysi mukaan mentorointiohjelmaan.

– Marina oli minuun yhteydessä ja kysyi, olisinko kiinnostunut toimimaan mentorina. Ajankohta oli mitä osuvin, sillä mentorointi ja coaching kiinnostavat minua kovasti, ja olin parhaillaan tutkiskelemassa erilaisia vaihtoehtoja, miten voisin lähteä kehittymään juuri näillä osa-alueilla, Minnamari Jokinen kertoo.

Mentorointi mielettään usein yksisuuntaiseksi kumppanuudeksi, jossa ammatillisesti kokeneempi osapuoli ottaa opettajan roolin, ja kokemattomampi asettuu oppilaan rooliin. Parhaimmillaan mentorointi kuitenkin tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittyä, oppia, kuunnella ja jakaa kokemuksia. EntryPoint-mentorointiohjelman mätsäyksessä pyritään yhdistämään kaksi ihmistä, joiden mielenkiinnon kohteet, kokemus ja ammatilliset toiveet täydentävät toisiaan.

Minnamari Jokinen työskentelee rekrytoinnin parissa, IT-alalla ja hänellä on intohimoinen suhtautuminen valmennukseen ja ihmisten johtamiseen. Hän päätti tarttua tilaisuuteen. Minnamarin mentorointipariksi löydettiin mätsäyksen perusteella Isosta-Britanniasta Suomeen muuttanut Michael Carter.

– Minua on omalla urallani ohjannut kiinnostus ymmärtää yksilöissä ja organisaatioissa kasvavaa potentiaalia. Mielestäni on äärimmäisen kiinnostavaa tutkiskella, miten menestystä luodaan erilaisissa konteksteissa, niin yksilön ammatillisen kehittymisen kuin yrityksen elinkaarenkin osalta, Minnamari summaa.

Monipuoliset taustat kohtasivat

Michael Carterilla on kahdeksan vuoden työkokemus tekniikan alalta. Carterilla on suomalainen vaimo ja he päättivät muuttaa Isosta-Britanniasta Suomeen. Tämä oli Michaelille mahdollisuus itsensä kehittämiseen sekä uuden oppimiseen. Suomessa hän hakeutui Metropolian ammattikorkeakouluun opiskelemaan ICT-insinöörin tutkintoa.

– Minulla on tutkinto biolääketieteestä yliopistosta Iso-Britanniassa, mutta aloin työskennellä tekniikan parissa. Kun muutimme Suomeen, päätin jatkaa opintojani.

Marraskuussa 2019 kurssinohjaaja lähetti sähköpostin, jossa oli tietoja EntryPoint-mentorointiohjelmasta. Ohjaaja kysyi olisiko joku kiinnostunut. Tutustuin asiaan ja ajattelin, että tämä on hyvä tapa luoda Suomessa kontakteja, jotka auttaisivat minua ymmärtämään suomalaista työympäristöä ja löytämään töitä, Michael muistelee.

Minnamari työskenteli jo kymmenisen vuotta sitten kauppatieteiden opiskelijana psykologisten henkilöarviointien parissa ja uskoo sen alun perin ohjanneen nykyiselle urapolulle:

– Onnekkaat sattumat ja oma kiinnostukseni ovat ohjanneet uraani. Olen toiminut muun muassa rekrytointikonsulttina, B2B-myyjänä, työnhaun valmentajana, kehitysprojekteissa ja team leadina – aina kuitenkin vahvasti rekrytointeihin ja HR:ään liittyen ja lähellä liiketoimintaa. Tällä hetkellä toimin rekrytointien parissa globaalissa IT-tuotetalossa, missä yhdessä tiimimme kanssa rakennamme mahdollisimman menestyksekkäitä ja tyytyväisiä tuotekehitystiimejä organisaatiossamme, Minnamari kertoo.

Laajentuneet verkostot ja kuuntelemisen taito

Michael kiittelee Minnamarin mentoritaitoja. Michael saanut mentorin tuella uutta näkökulmaa opintoihinsa ja urapolkunsa kehittämiseen. Myös verkostot ovat laajentuneet.

– Saan Minnamarilta tukea ja uusia näkökulmia. Haluan tulla mahdollisimman hyväksi mobiili- ja web-ohjelmistokehittäjäksi ja löytää töitä Suomesta. Minnamari on tutustuttanut minut laajaan joukkoon ihmisiä eli verkostoni ovat laajentuneet huomattavasti, Michael kiittelee.

Mentorin ja mentoroitavan välisten tapaamisten lisäksi EntryPointiin kuuluu oleellisena osana koko osallistujajoukon yhteistapaamiset, työpajat ja yritysvierailut. Kiinnostavat ja ammatillisesti kehittävät työpajat saavat Michaelilta kiitosta. Minnamari on oppinut mentorina toimiessaan lisää aktiivisen kuuntelemisen tärkeydestä.

– Mielestäni hyvä mentori kuuntelee ja tukee toisen ajatusprosessia myös toimimalla ”pallotteluseinänä” ohjaamisen sijaan. Kysymällä oikeita kysymyksiä oikealla hetkellä voi auttaa toista purkamaan oman ajattelun solmukohtia. Michaelin ammatillinen tausta on hyvin erilainen kuin omani, mikä on tuonut keskusteluihin kiinnostavia näkökulmia, ja hän on muutenkin haastanut omaa ajatteluani, Minnamari sanoo.

Minnamari ja Michael kokevatkin, että he ovat yhdessä pystyneet hyödyntämään molempien vahvuuksia yhteistyössään.

– Koen, että olen myös päässyt hyödyntämään ammatillisia verkostojani ja ammatillista ydinosaamistani rekrytoinneissa ja potentiaalin tunnistamisessa. Lisäksi on ollut arvokasta kuulla muiden mentoreiden ja mentoroitavien kokemuksista ja opeista sekä ammentaa näistä omaan työskentelyyn, Minnamari kiteyttää.

Avoimin mielin tavoitteita kohti

Mentorointiohjelma vaatii mentorilta ja mentoroitavalta avointa mieltä, uteliaisuutta ja tavoitteellisuutta. Avoimuuden lisäksi tarvitaan valmiutta ja halua jakaa omaa osaamistaan sekä kokemuksiaan. Lisäksi tulee olla rohkeutta kysyä, haastaa ja pohtia yhdessä erilaisia näkökulmia. Myös realististen tavoitteiden asettaminen on hyvin tärkeä osa yhteistyötä.

– EntryPoint on ehdottomasti täyttänyt odotukseni. Sen lisäksi, että olen oppinut paljon ja saanut lisää ammatillisia ulottuvuuksia, on ollut hienoa päästä seuraamaan, miten Michael on edennyt kohti tavoitteitaan. On tosi palkitsevaa huomata, että yhteistyö on vienyt meitä molempia eteenpäin, Minnamari summaa.

Michael on samoilla linjoilla.

– Lähdin EntryPointiin mukaan ilman todellisia odotuksia. Toivoin, että se olisi keino verkostoitua ja kasvattaa kontaktipiiriäni. Mentorointiohjelma onkin yllättänyt minut todella myönteisesti. Olemme saavuttaneet – ja jopa ylittäneet – kaikki tavoitteemme. Toivon, että voin olla yhteydessä mentoriini myös mentorointiohjelman jälkeen, Michael iloitsee.

Michael kannustaa kaikkia mukaan mentorointiohjelmaan – osallistumaan työpajoihin, keskustelemaan ihmisten kanssa ja pohtimaan oman uransa mahdollisuuksia. Myös Minnamari suosittelee lämpimästi mentorina toimimista.

– Oli mentorina sitten vasta-alkaja tai kokeneempi konkari, uskon, että EntryPoint antaa hienon mahdollisuuden kehittyä ja olla mukana tukemassa monenlaisia urapolkuja. Ohjelman kansainvälisyys tekee siitä erityisen mielenkiintoisen – ja mikäli kokee tärkeäksi auttaa kansainvälisiä osaajia löytämään paikkansa suomalaisessa työelämässä, on tässä erinomainen tilaisuus päästä tekemään asialle jotakin käytännössä, Minnamari summa.

EntryPoint mentorointiohjelma

Tutustu EntryPoint mentorointiohjelmaan

Chamber Talent Boost -projekti on osa pääkaupunkiseudun kattavaa Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta. Hankkeen toteuttajina ovat kauppakamarin lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelhögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd. Hanke rahoitetaan Talent Boost AIKO-rahoituksesta ja se kestää huhtikuun 2021 loppuun. Kauppakamarin osahankkeeseen osallistuvat lisäksi Tekniikan akateemiset TEK ja Uudenmaan liitto.

 

Tutustu Kauppakamarikaupassa

 

Lue myös

Kansainvälinen osaaja opettaa koko organisaatiota

Suomi ikääntyy ja eläköityy kuluvalla vuosikymmenellä vauhdikkaasti. Väestöennusteiden mukaan nykyisestä työvoimareservistä jättäytyy vuoteen 2030 mennessä pelkästään Uudellamaalla...

Latinalainen Amerikka pysyy kiinnostavana suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille

Latinalaisen Amerikan maat ovat edelleen merkittävä markkina-alue suomalaisille tuotteille ja ratkaisuille, vaikka koronapandemia koettelee maita ankarasti tällä hetkellä.

KAUPPAKAMARI nyt kesäkuu 2020

KAUPPAKAMARI nyt – kesäkuu -lehti ei ilmesty painettuna tässä poikkeustilanteessa.