Artikkelikuva

Fyysinen aktiivisuus lisää työn tuottavuutta

Cuckoo Workout on pelillinen taukoliikuntasovellus, jonka avulla voi lisätä fyysistä aktiivisuuttaan työpäivän aikana. Hieman yli viisi vuotta toiminut yritys on Helsingin seudun kauppakamarin jäsen – ja sen seuraavana haasteena on kansainvälistyminen.

Työpäivät saattavat helposti kulua – etenkin toimistotyössä – paikallaan istuen. Päivät voivat olla hektisiä ja palautuminen jää vähäiseksi. Työpäivien aktivointi on arjen paineissa haastavaa, mutta onneksi asiaan voi panostaa myös hauskalla tavalla. 

– Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan työn tuottavuus voi lisääntyä Cuckoo Workoutia käyttämällä jopa 1,50 euroa tunnissa. Tutkimukseen osallistuneiden aktiivisten tauottajien ryhmässä kasvu tarkoitti puolen vuoden aikana jopa 100.000 euron taloudellista hyötyä, CEO, Co-Founder Veera Lehmonen Cuckoo Workoutista kertoo.

Fyysistä aktiivisuutta voi ripotella päivään pieninä annoksina. Työmatkaliikunta, porraskävely, palaverimatkat kävellen ja taukojumppa lisäävät aktiivisuutta huomaamatta. 

– Vähäinenkin fyysinen aktiivisuus parantaa stressinsietokykyä ja oppimista, nopeuttaa muistia ja ajattelua, ylläpitää vireystilaa ja aktivoi aivojen toimintaa, Lehmonen kannustaa.

Cuckoo Workout on tällä hetkellä käytössä 140:llä yrityksellä ja sillä on 16.000 käyttäjää 15 eri maassa. Myös Ruotsin markkinat on juuri avattu.

– Kansainvälistymiseen panostaminen onkin seuraava suurempi haasteemme – ja siihen saamme varmasti tukea myös Kauppakamarilta, Veera Lehmonen sanoo.

Cuckoo Workoutin ja Helsingin seudun kauppakamarin tiet kohtasivat, kun Cuckoo Workout voitti kauppakamarin Start-up challengen. 

– Voiton jälkeen meistä tuli jäsenyritys ja olemme tehneet paljon yhteistyötä, muun muassa ajankohtaispäivässä. Olemme olleet puhumassa naisyrittäjille ja sihteeriristeilyillä sekä vierailleet HR-klubilla. Olemme myös käyttäneet kamarin juristipalveluja, Lehmonen valottaa.

Työhyvinvointi on asia, joka koskettaa kaikkia. Cuckoo Workoutin tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen minimointi. Välineitä tämän toteuttamiseksi tarvitaan.

– Ilmapiirillä on hyvin suuri merkitys työhyvinvoinnissa. Kun työ, lepo, liikunta ja vapaa-aika ovat tasapainossa, voi tuntea merkityksellisyyden tunnetta siitä mitä tekee. Meidän tehtävämme on saada yritykset ymmärtämään, että työhyvinvointi on investointi eikä kuluerä, Veera Lehmonen sanoo.

New call-to-action

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Tiedot tulee säilyttää siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttäminen asianmukaisesti helpottaa...

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...