Pia Pakarinen on toimitusjohtaja Helsingin seudun kauppakamarissa.

Helsingin seudulle tarvitaan vuosittain 20 000 uutta osaajaa

Suomen hallituksen tavoitteena on koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan mukaan vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto sen nykytasosta vuoteen 2030 mennessä. Samalla uusien ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän tulisi kolminkertaistua 15 000 opiskelijaan vuodessa, ja heistä 75 prosentin pitäisi työllistyä ja jäädä Suomeen.

Osaajien houkuttelu on helpointa aloittaa tänne saapuvista opiskelijoista. Heillä on ollut alun perin riittävästi mielenkiintoa Suomea kohtaan, jotta he ovat hakeutuneet juuri tänne. He oppivat opintojen aikana jo jonkin verran kieltä ja kulttuuria ja luovat verkostoja suomalaisten kanssa.

Onkin sekä hämmästyttävää että harmillista, että Suomeen tulleita opiskelijoita ei ole tähän mennessä kyetty riittävän hyvin pitämään Suomessa. Vain noin puolet Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista on työllistynyt Suomeen, vaikka kyselyjen mukaan vain vajaa neljännes ulkomaalaisista viimeisen vuoden opiskelijoista suunnittelee aktiivisesti muuttoa pois Suomessa. Kolme neljännestä olisi kiinnostuneita jäämään – jos töitä löytyisi.

Niitä pitää löytyä! Yritykset tarvitsevat aidosti kansainvälistä työkulttuuria. Pelkästään Helsingin seudulle tarvitaan vuosittain 20 000 uutta osaajaa.

Helsingin seudun kauppakamari esittää Helsingin seudun tulevaisuusvisiossaan 2050 osaajapulan korjaamiseksi esimerkiksi sitä, että ETA-alueen ulkopuolisille kansainvälisille opiskelijoille tarjottaisiin koulutusmaksujen palauttamista kolmen vuoden työssäolon vastineeksi. Ulkomaisten opiskelijoiden määrä seudun korkeakouluissa pitäisi nostaa 50 000:en vuodessa, kun määrä on nyt noin puolet tästä.

Jotta osaajat ja työpaikat kohtaavat, tarvitaan opiskelijamäärien kasvattamisen lisäksi yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Yrityksillä pitää olla erinomaiset valmiudet rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa vieraskielistä henkilöstöä. On odotettavissa, että vieraskielisen henkilöstön osuus alueen yritysten työvoimasta on lähivuosikymmeninä 30 prosenttia.

Helsingin seudun kauppakamari on itse aktiivisesti mukana talkoissa. Ostimme kesällä yksityisen HELBUS-kauppakorkeakoulun. HELBUSin avulla voimme vaikuttaa osaajapulaan sekä koulutussisältöjen ja työmarkkinoiden tarpeiden kohtaamiseen. Haluamme auttaa yrityksiä houkuttelemaan ja sitouttamaan ulkomaalaisia osaajia Suomeen.

Samalla haastamme jäsenyritykset ottamaan ripeitä askelia ulkomaisen työvoiman palkkaamisessa, jos se on vielä uusi asia. Suurin osa työpaikkailmoituksista on yhä suomenkielisiä. Ajatusmaailman on muututtava: suomalaisessa työelämässä useissa tehtävissä menestyy muillakin kuin kansalliskielillä, ja tarvittava osaaminen on hankittavissa myös ulkomaisen koulutuksen ja työkokemuksen avulla.


Pia Pakarinen
toimitusjohtaja
Helsingin seudun kauppakamari
@Pia_Pakarinen


Mistä helpotusta osaajapulaan?

Lue artikkeli

Osaavaa työvoimaa on yhä vaikeampi löytää

Lue artikkeli

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...