Ihmisoikeussitoumus 2025, human rights commitment 2025. Osallistu ihmisoikeuskoulutuksiin lähikoulutuksiessa tai verkkotyöpajassa.

Ihmisoikeuskoulutukset keväällä 2021

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Ihmisoikeussitoumus on Keskuskauppakamarin rakentama, ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu järjestelmä, joka on suunnattu Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille.

Järjestelmä perustuu YK:n ohjaaville periaatteille

1) Hengen ja terveyden suoja
2) Epäasiallinen kohtelu (häirintä, ahdistelu, kiusaaminen)
3) Tasavertaisuus ja syrjimättömyys
4) Työn ja perhe-elämän sekä muun elämän yhdistäminen
5) Tietosuoja ja henkilötietojen turvallinen käsittely
6) Työn teettäminen kielletyissä olosuhteissa (orja- ja pakkotyö sekä ihmiskauppa)
7) Lapsityön kielto
8) Ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen

Yli 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä pitää ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen. Paineita sosiaaliseen vastuuseen panostamiseen on tullut ennen kaikkea asiakkailta.

– Järjestelmään sitoutuvat organisaatiot laativat selvitykset omasta toiminnastaan, jota pyritään kehittämään vuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin avulla. Tällä on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ihmisoikeussitoumus tarjoaa kuvan yrityksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen, sanoo vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen Keskuskauppakamarista.

Ihmisoikeussitoumuksessa tarkastellaan myös toimitusketjuihin liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia ja riskejä, kuten hengen ja terveyden suojaa, työn teettämistä kielletyissä olosuhteissa (orjatyö, pakkotyö, ihmiskauppa), lapsityön kieltoa sekä ammattiyhdistystoiminnan mahdollistamista.

Osallistu maksuttomiin tietoiskuihin

Maksuttomat tietoiskut edellyttävät ennakkoilmoittautumisen.

Ilmoittaudu 11.2.2021

Ilmoittaudu 9.3.2021

Ilmoittaudu 15.4.2021

Ilmoittaudu 11.5.2021


Osallistu ihmisoikeuskoulutuksiin

Verkkokoulutus 16.3.2021

Lähikoulutus Helsingissä 18.5.2021

Verkkokoulutus 19.5.2021


Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Ihmisoikeussitoumus

Ihmisoikeussitoumukseen kannattaa liittyä, koska se:

  • auttaa organisaatiota ymmärtämään, mitä ihmisoikeusvastuu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä;

  • auttaa viestimään vastuullisuustoimista;

  • tarjoaa organisaatiolle konkreettisen työkalun vastuullisuustyön käynnistämiseen ja lisää liiketoimintamahdollisuuksia;

  • tukee strategisia kumppanuuksia ja vaikuttaa myönteisesti organisaation suorituskykyyn sekä

  • jäsentää ihmisoikeuksien johtamista organisaatiossa ja auttaa vastaamaan vastuullisuutta koskeviin odotuksiin.

 

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme toistaiseksi striimeinä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.
Edellinen artikkeli Satamaratkaisun tuettava talouden elpymistä Seuraava artikkeli Sinä päätät kunnallisvaaleissa Helsingin elinvoimasta ja työpaikoista