Ihmisoikeussitoumus 2025, human rights commitment 2025. Osallistu ihmisoikeuskoulutuksiin lähikoulutuksiessa tai verkkotyöpajassa.

Ihmisoikeuskoulutukset käynnistyvät

Keskuskauppakamari käynnistää loka-marraskuussa ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta edistävän uuden järjestelmän koulutukset. Järjestelmän tarkoituksena on osoittaa, että organisaatio kantaa sosiaalisen vastuunsa, on luotettava tavaroiden ja palveluiden tarjoaja sekä arvostettu työnantaja.

Ihmisoikeussitoumus on Keskuskauppakamarin rakentama, ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu järjestelmä, joka on suunnattu Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille.

Järjestelmä perustuu YK:n ohjaaville periaatteille

1) Hengen ja terveyden suoja
2) Epäasiallinen kohtelu (häirintä, ahdistelu, kiusaaminen)
3) Tasavertaisuus ja syrjimättömyys
4) Työn ja perhe-elämän sekä muun elämän yhdistäminen
5) Tietosuoja ja henkilötietojen turvallinen käsittely
6) Työn teettäminen kielletyissä olosuhteissa (orja- ja pakkotyö sekä ihmiskauppa)
7) Lapsityön kielto
8) Ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen

Yli 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä pitää ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen. Paineita sosiaaliseen vastuuseen panostamiseen on tullut ennen kaikkea asiakkailta.

– Järjestelmään sitoutuvat organisaatiot laativat selvitykset omasta toiminnastaan, jota pyritään kehittämään vuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin avulla. Tällä on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ihmisoikeussitoumus tarjoaa kuvan yrityksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen, sanoo vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen Keskuskauppakamarista.

Ihmisoikeussitoumuksessa tarkastellaan myös toimitusketjuihin liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia ja riskejä, kuten hengen ja terveyden suojaa, työn teettämistä kielletyissä olosuhteissa (orjatyö, pakkotyö, ihmiskauppa), lapsityön kieltoa sekä ammattiyhdistystoiminnan mahdollistamista.


Osallistu maksuttomiin Teams-tietoiskuihin

Turvallinen ja syrjimätön organisaatio
Tietoisku 13.10.2020

Tietoisku 5.11.2020

Osallistu ihmisoikeuskoulutuksiin
lähikoulutuksessa tai verkkotyöpajassa

Lähikoulutus:
Kilpailuetua ihmisoikeusvastuusta – Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen liittymistä tukeva koulutus 27.10.2020

Verkkokoulutus:
Kilpailuetua ihmisoikeusvastuusta – Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen liittymistä tukeva koulutus 28.10.2020

Lähikoulutus:
Kilpailuetua ihmisoikeusvastuusta – Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen liittymistä tukeva koulutus 18.10.2020


Verkkokoulutus:
Kilpailuetua ihmisoikeusvastuusta – Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen liittymistä tukeva koulutus 19.11.2020


Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Ihmisoikeussitoumus

Ihmisoikeussitoumukseen kannattaa liittyä, koska se:

  • auttaa organisaatiota ymmärtämään, mitä ihmisoikeusvastuu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä;

  • auttaa viestimään vastuullisuustoimista;

  • tarjoaa organisaatiolle konkreettisen työkalun vastuullisuustyön käynnistämiseen ja lisää liiketoimintamahdollisuuksia;

  • tukee strategisia kumppanuuksia ja vaikuttaa myönteisesti organisaation suorituskykyyn sekä

  • jäsentää ihmisoikeuksien johtamista organisaatiossa ja auttaa vastaamaan vastuullisuutta koskeviin odotuksiin.

 

Lue myös:
Edellinen artikkeli Menestyvä monikulttuurinen yritys: Monikulttuurinen työyhteisö parantaa asiakastyytyväisyyttä Seuraava artikkeli Ennakointikamari vastaa Helsingin seudun työvoimahaasteeseen yhdistämällä yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset