Rahoitusalalla työskentelevä Jukka Kuusala suoritti työn ohessa MBA-tutkinnon HELBUSissa (yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu).

Uutta puhtia työelämään HELBUSista

Kansainvälinen johtamis- tai liiketoimintaosaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista englantilaisen University of Northamptonin MBA-tutkinnossa. Tutkinnon voi suorittaa Helsingin seudun kauppakamarin omistamassa HELBUSissa, mistä Jukka Kuusala valmistui keväällä 2023.

Rahoitusalalla työskentelevä Jukka Kuusala haluaa kehittyä ja rikastaa ammatillista ajatusmalliaan herkeämättä. Ulkomaan kaupan parissa työskennellessään hän on huomannut, että erityisesti yritysvastuu ja kulttuuriarvot ovat olennainen osa toimivaa yhteistyötä.

Opiskelu työn ohessa

”Oman osaamisen kehittäminen on tärkeää ja koronavuosien myötä asia nousi entistä tärkeämmäksi; opiskelu on panostus itseen ja omaan ammattitaitoon. Joustava työ mahdollisti opintojen aloittamisen työn ohessa ja valmistuin MBA-tutkinnosta kahden vuoden rutistuksen jälkeen keväällä 2023”, Kuusala kertoo.

University of Northamptonin Master of Business Administration MBA-tutkinto on virallinen englantilainen ylempi korkeakoulututkinto, joka valmentaa opiskelijan yrityksen yleisjohdon tehtäviin. Opiskella voi työn ohessa ja oman ajankäyttösuunnitelman mukaan. Jukka Kuusala koki koulutuksen erityisesti itseensä investoimisena ja aikataulutti opinnot työelämään sopiviksi.

Laadukas koulutus

”Toki kaksivuotinen rupeama oli omalla tavallaan raskaskin, mutta aiemman opinto- ja työkokemukseni siivittämänä osasin suhtautua siihen ajanjaksona, jonka hoidan kunnialla maaliin. Ehdoton edellytys mielekkäälle jatkokoulutukselle töiden ohessa oli koulutuksen laadukkuus. HELBUSin taustalla toimii brittiläinen yliopisto ja opetuskielenä on englanti – joka ainakin itselleni oli ehdoton lähtökohta.”

Intensiivinen ja itseohjautuva opiskelumalli sopi Jukka Kuusalalle erinomaisesti. Tutkintokokonaisuuden monipuolisuus; kurssit kauppatieteiden eri osa-alueilta: johtamisesta, markkinoinnista, taloushallinnosta, rahoituksesta, henkilöstöhallinnosta ja yrittäjyydestä keräävät Kuusalalta kiitosta.

Moniammatillinen ryhmä

”Koska itselläni oli jo melko pitkä työkokemus takana ennen opintojen aloittamista, koin, että opiskelu oli rikkaampaa ja pystyin hyödyntämään osaamistani hyvin moniulotteisesti. Vaikka MBA-tutkinnon suorittaminen on vaatimustasoltaan kova ja opiskelu vaati uhrauksia sekä aikataulutusta, se tehdään itseään varten. On myös hyvä muistaa, että ikä ei ole este opiskelulle. Ryhmämme oli hyvin moniammatillinen ja opiskelijat olivat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia – mikä oli pelkästään hyvä asia”, Kuusala summaa.

Vinkit HELBUSissa opiskelevalle

  • Muista, että opiskelu on aina panostus itseen. Oman osaamisen kehittäminen on aina in.

  • Aikataulutus ja itseohjautuvuus ovat opiskelun ja työn yhdistämisessä kaiken a ja o. Oma ajankäytönsuunnitelma kannattaa laatia huolella.

  • Ikä ei ole este opiskelulle. HELBUSiin voi hakeutua opiskelemaan iästä riippumatta.

  • Moderni opiskelutapa mahdollistaa tietynlaisen joustavuuden. Sitoutuminen opiskeluun kuitenkin kannattaa ja 2 vuotta menee nopeasti, kun vain tarttuu toimeen.

  • Työkokemus ennen opintoja lisää näkemystä ja mahdollistaa sen, että opetettava aihepiiri on edes jollakin tavalla tuttu.

Kauppakamari myöntää stipendin korkeatasoisiin MBA-opintoihin – Hae nyt!
Haluatko viedä osaamisesi uudelle tasolle? Kauppakamari myöntää yhden stipendin HELBUSin tammikuussa alkaviin, kansainvälisesti arvostettuihin MBA-opintoihin.

Hakuaika stipendille on 2.–31.10.2023.

Read for further information about the scholarship and the MBA-programme below!

Lue lisää:
Nyt on aika toteuttaa unelmasi opintojen aloittamisesta!

HELBUS on osa Helsingin seudun kauppakamaria

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Suomessa opiskellen. Kesällä 2022 HELBUS siirtyi Helsingin seudun kauppakamarin omistukseen.

Lue lisää  Helsinki School of Business (HELBUS) | Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Helsingin yliopisto avaa ulkomaalaisille opiskelijoille ovia työelämään

Helsingin yliopiston harjoitteluohjelma helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden pääsyä suomalaiseen työelämään. Myös yrityksiin he voivat tuoda uutta näkemystä ja tuoreita ajatuksia.

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.

Onnistuneen urapolun ensiaskeleet HELBUSista

Kansainvälinen johtamis- ja liiketoimintaosaaminen ovat keskiössä englantilaisen University of Northamptonin -tutkinnossa, jonka voi opiskella HELBUSissa Helsingissä. Bachelor...