Helsingin seudun kauppakamari tukee Diakonissalaitoksen Vamos-projektia. Kauppakamarin joulumuistaminen.

Joka kymmenes nuori Suomessa on vaarassa syrjäytyä

Tänäkin jouluna Helsingin seudun kauppakamari ohjaa joulumuistamiset nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Monelle nuorelle ulko-ovesta on tullut raskas. Pitkä korona-ajan tsemppaus on uuvuttanut monet nuoret. Vamokseen tulevia nuoria yhdistää monesti kokemus yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteesta.

Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on tutkitusti vaikuttavaa. Siinä nuori saa henkilökohtaisen valmentajan tuekseen sekä nuorten vertaisryhmän. Intensiivivalmennukseen osallistuneista nuorista lähes 90 % raportoi elämänlaatunsa parantuneen ja noin puolet pääsee suoraan valmennuksesta opiskelu- tai työelämään.

Vamos-työtä tehdään valtakunnallisesti Helsingistä Rovaniemelle. Valmennukseen osallistuu noin 2000 nuorta vuosittain. Nuoria olisi kuitenkin tulossa palvelun piiriin enemmän kuin voidaan ottaa.

Vamos-palvelu on monelle nuorelle käänteentekevä kokemus. Lisäksi yhteiskunnalliset säästöt ovat merkittäviä tilanteissa, joissa nuori ei muuten ohjautuisi koulutukseen tai työhön.

Lahjoitukset turvaavat toiminnan jatkuvuutta ja laajentumista.


Parempi ote elämästä

Diakonissalaitoksen joulukeräykseen osallistumalla jokainen voi auttaa: www.hdl.fi/hetkinen. Lahjoitetuilla varoilla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria saamaan parempi ote elämästä.

Lue myös

Lahjoitamme nuorille toivoa tulevaan

Helsingin seudun kauppakamari ohjaa joulumuistamiset nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tuemme nuoria kohti opiskelu- ja työelämää Diakonissalaitoksen Vamos-hankkeessa.  

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Lyhyesti lähdeverotuksesta – kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Asuinvaltioperiaatteen mukaan henkilöä (sekä luonnollinen että juridinen henkilö) verotetaan kaikista tuloistaan sekä varallisuudesta siinä valtiossa,...