fiiliskuva

Kansainvälisen työntekijän rekrytointi -webinaarisarja käynnistyy 26.9.2022

Helsingin seudun kauppakamari järjestää työnantajille maksuttoman neliosaisen Kansainvälisen työntekijän rekrytointi -webinaarisarjan, jossa syvennytään kansainvälisen työntekijän löytämiseen, työperäisiin oleskelulupiin, kansainvälisen työntekijän työsuhteeseen sekä alkuvaiheen viranomaisasioiden hoitamiseen Suomessa.

”Webinaarisarjan tarkoituksena on auttaa työnantajia alkuun kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä pureutua keskeisimpiin työnantajia askarruttaviin kysymyksiin, joita International House Helsingin (IHH) Työnantajaneuvonnasta kysytään”, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Anette Laiho. Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa IHH:ssa työnantajille kansainväliseen työvoimaan ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvää neuvontaa.

Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa käsitellään kansainvälisen työntekijän löytämistä. Käymme webinaarissa läpi, mistä lähteä liikkeelle kansainvälisissä rekrytoinneissa ja miten kansainvälisiä työntekijöitä tavoittaa niin kotimaasta, EU-alueelta kuin EU-alueen ulkopuoleltakin. Kerromme myös saatavilla olevista tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä keskeisistä portaaleista työpaikkailmoituksille.

Toisessa osassa siirrytään tarkastelemaan kansainvälisen työntekijän oleskelulupia. Syvennymme webinaarin aikana tilanteisiin, joissa työntekijä tarvitsee oleskeluluvan Suomeen, miten oikea oleskelulupa valitaan sekä miten oleskelulupaa haetaan. Kerromme myös työnantajan roolista oleskelulupaprosessissa.

Kolmannessa webinaarissa käsitellään kansainvälisen työntekijän työsuhdetta. Webinaarissa tulevat tutuksi keskeisimmät kansainvälisen työntekijän työsuhteen elinkaareen liittyvät kysymykset sekä työnantajille asetetut velvollisuudet ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa.

Sarja päättyy kansainvälisen työntekijän alkuvaiheen viranomaisasioiden hoitamista käsittelevään webinaariin. Kun viranomaisasiat hoidetaan heti työntekijän saavuttua Suomeen, työnteon aloittaminen tapahtuu sujuvasti. Kerromme webinaarissa EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, suomalaisen henkilötunnuksen ja kotikunnan saamisesta sekä verokortin ja Suomen sosiaaliturvan piiriin hakemisesta.

Tervetuloa kuuntelemaan Kansainvälisen työntekijän rekrytointi -webinaarisarjaa!


Ilmoittautuminen:

Osa 1: Kansainvälisen työntekijän löytäminen, 26.9.2022

Osa 2: Kansainvälisen työntekijän oleskeluluvat, 14.11.2022

Osa 3: Kansainvälisen työntekijän työsuhde, 23.1.2023

Osa 4: Kansainvälisen työntekijän alkuvaiheen viranomaisasiat, 20.3.2023

International House Helsinki (IHH)

IHH Työnantajapalvelut tarjoavat maksuttomasti tukea ja neuvontaa työnantajille kansainvälisten työntekijöiden löytämiseen, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin, oleskelulupiin ja asettautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan TE-palvelut vastaavat IHH Työnantajapalveluiden tarjoamisesta. Lue lisää: www.ihhelsinki.fi/employers

Webinaarisarja tuotetaan osana Talent Helsinki -hanketta. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen ja hankkeella edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Osasairauspäiväraha – ja vuodenvaihteen lakimuutokset

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Työntekijän pitkä sairauspoissaolo – mitä kaikkea työnantajan pitää ottaa huomioon?

Työhönpaluun tukeminen ja vaihtoehdot Työpaikalla sovitaan työnantajan ja henkilöstön kesken varhaisen...