Artikkelikuva

Kauppakamarit: Tällainen on yritysmyönteinen kunta – kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Vain taloutensa hyvin hoitavassa kunnassa yritykset ja asukkaat voivat olla varmoja palveluidensa saatavuudesta. Tämän takia kuntatalous on tulevien kuntavaalien tärkein kysymys, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

– Kuntalaisellekin on tärkeää, että yritykset voivat hyvin. Menestynyt yritys työllistää kuntalaisia, maksaa veroja ja näin ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia, Sipola sanoo.

Kuntatalous on ollut jo kauan ennen koronaepidemiaa kriisissä, tulot eivät ole useassa kunnassa riittäneet kattamaan menoja. Koronaepidemian takia monissa kunnissa välttämättömiä uudistuksia talouden tasapainottamiseksi on lykätty.

– Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti. Terveellä ja kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa yrityksille hyvän toimintaympäristön työllistää ja kuntalaisille toimivat palvelut. Ne tekevät kunnasta vetovoimaisen ja hyvinvoivan, Sipola sanoo.

Kauppakamarit muistuttavat, että kuntataloutta ei korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla.

– Veronkorotukset lamaannuttavat talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen. Tulevien valtuutettujen pitääkin olla valmiita tekemään rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntien elinvoima ja kuntalaisten palvelut taataan, Sipola sanoo.

Kauppakamarien mielestä kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

–Yritysten luottamus tulevaisuuteen luodaan ennakoitavalla toimintaympäristöllä. Tämä tarkoittaa kestävän talouden lisäksi sitä, että osaavan työvoiman saatavuuteen ja kansainvälisyyteen panostetaan yhteistyössä yritysten kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen ovat sujuvat, Sipola sanoo.

Kauppakamareiden ratkaisut kestävän kuntatalouden, elinvoimaisen kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi:

1. Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden tiekartta
2. Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin
3. Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
4. Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta huolehdittava
5. Kuntien on vahvistettava hankintaosaamistaan

Tutustu kauppakamareiden kuntavaaliteeseihin!

Lue myös

Neuvontapalvelut: Muutosneuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista

Käytännössä on hyvä huomioida muutama seikka yhteistoiminnasta edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyen. Yhteistoimintalain soveltaminen ja työsopimuslain...

Kuntavaalit: Elinkeinoelämän ääni kuuluu alueilla

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Helsingin seudun kauppakamarin kuntavaaliteesien keskiössä on yritysten merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle.

Kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

Uudet valtuustot joutuvat ottamaan koronan heikentämän taloustilanteen muutokset kertaheitolla vastaan. Viime vuonna valtion kunnille osoittamat korotetut valtionosuudet,...