Kiinteistöalalle 146 uutta laillistettua välittäjää.

Kiinteistöalalle 146 uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeen läpäisi elokuussa 2020 hyväksytysti 113 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 33 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV).

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on oltava kokeen osoittama ammatillinen pätevyys.

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 29.8.2020 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. LKV-kokeeseen osallistui yhteensä 246 henkilöä ja LVV-kokeeseen yhteensä 42 henkilöä. LKV-kokeen läpipääsyprosentti oli noin 46 prosenttia ja LVV-kokeen noin 79 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimiehen Erkko Meren mukaan koejärjestelyt sujuivat hyvin koronavirusepidemian tuomasta poikkeustilanteesta huolimatta.

Pystyimme järjestämään koetilaisuudet vastuullisesti turvavälejä noudattaen ja hyvästä hygieniasta huolehtien.

Vaikka vallitseva tilanne vaikutti luonnollisesti jonkin verran osallistujamääriin, on hienoa huomata, että näin moni kokelas suoritti kokeen hyväksytysti poikkeusajoista huolimatta, Meri sanoo.

Meren mukaan kokeiden läpipääsyprosentit noudattelevat pitkän aikavälin keskiarvoja. Erityisesti LKV-kokeen läpipääsyprosentti osoittaa, että koe on haastava ja edellyttää huolellista valmistautumista. LVV-kokeen osalta pienempi osallistujamäärä vaikuttaa vuosittain enemmän tulosten heilahteluun.

Välittäjäkokeet mittaavat
laaja-alaista ja monipuolista osaamista

Kokeessa testataan välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan tuntemusta.

– LKV-kokeeseen osallistuneista alle puolet suoritti kokeen hyväksytysti, mikä osoittaa, että hyvä valmistautuminen on avainasemassa. Kokelaan tulee hallita useita eri oikeuslähteitä ja tuntea muun muassa verotukseen, asunto-osakeyhtiöihin sekä maankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Välitysliikkeen ja sen välittäjien on tunnettava toimintaympäristönsä ja keskeiset säännöt, jotta laissa niille asetettu tiedonanto- ja selonottovelvollisuus voidaan täyttää”, Meri sanoo.


Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla:
Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraavat kokeet järjestetään lauantaina 21.11.2020.

Lisätietoa kokeista

Lue myös

Satu Salonen: Vastaanottavuus on monimuotoisen työyhteisön perusta

Maahanmuuton merkitys korostuu osaavan työvoiman saatavuuden kannalta, kun työikäinen väestö vähenee. Moni yritys on uuden...

Liikehuoneiston vuokralainen ja omistajanvaihdos

Vastaus kysymykseen löytyy liikehuoneistonvuokralain (LHVL) 31 §:stä. Siihen on kirjoitettu vanha sääntö: ”Kauppa ei riko vuokraa”. Sääntö...

Porvoon Ennakointikamarissa piirrettiin uusia urapolkuja

Duunarista dosentiksi? Kyseinen urapolku on ollut Suomen koulutusjärjestelmän ansiosta aina mahdollinen, mutta toteutunut lopulta varsin harvojen kohdalla....