Artikkelikuva

Kokoomuksen johtama porvarihallitus metropolialueen yritysten suosituin vaihtoehto hallituspohjaksi

Helsingin seudun yritykset näkisivät mieluiten kokoomuksen ja perussuomalaisten ympärille ryhmittyvän hallituksen, selviää Helsingin seudun kauppakamarin kyselystä.

Helsingin seudun kauppakamari selvitti metropolialueen yrityspäättäjien toiveita uudeksi hallituspohjaksi. Tiedot kerättiin osana Helsingin seudun kauppakamarin uutta Suhdannepulssi-kyselyä.

Suosituin hallitusvaihtoehto kokoomuksen johtama porvarihallitus

Suosituimmaksi vaihtoehdoksi hallituspohjaksi metropolialueen yrityksille nousi selväsi kokoomuksen johtama porvarihallitus (kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit), jota kannatti 47,8 prosenttia vastaajista.

”Vastaajien käsitykset heijastelevat vaalitulosta ja vaalien jälkeistä ilmapiiriä. Edellisen kauden hallituspohja ei saanut kannatusta käytännössä lainkaan. Yritykset haluavat muutosta, jossa vaalien voittajat kantavat vastuuta”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Toiseksi suosituin vaihtoehto yrityspäättäjien keskuudessa oli punamultahallitus (kokoomus, sosialidemokraatti, vihreät, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit), jota kannatti 16,3 prosenttia. Myös sinipunahallitus ilman vihreitä sai kannatusta. Sipilän aikainen kokoonpanokin (kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta) sai jonkin verran, 12,5 prosenttia, kannatusta.

Metropolipolitiikalle tilaus hallitusvaihtoehdoista riippumatta

”Hallitusvaihtoehdoista riippumatta Helsingin seudun kauppakamari, Uudenmaan liitto ja pääkaupunkiseudun kaupungit ehdottavat hallitusohjelmaan metropolipolitiikan toimenpideohjelmaa, jossa voidaan hyödyntää Helsingin vahvuuksia koko Suomen kilpailukyvyn parhaaksi”, painottaa Lahtinen.

Metropolitiikka-ohjelmassa tulee huomioida muun muassa Helsingin seudun täysin muusta maasta poikkeava vieraskielisten määrä, yhteisöveron oikeudenmukainen kohdentaminen alueen hyväksi, valtakunnallisesti merkittävien liikenneinfrainvestointien valtion rahoitusosuuksien nostaminen ja mahdollisuudet erilaisiin kokeiluihin, joilla suuret kaupungit voivat hakea uusia ratkaisuja kasvuun.

Kyselyn avoimissa kommenteissa yrityksille tärkeäksi kysymykseksi muodostui työperäinen maahanmuutto erityisesti ammattiosaajien kannalta.

”Hallitusohjelma, jossa rajoitettaisiin ja vaikeutettaisiin saatavuusharkinnan ja mediaanipalkan alle jäävien kolmansista maista tulevien ammattiosaajien liikkuvuutta Suomeen olisi Helsingin seudun yrityksille kylmää vettä niskaan. Esimerkiksi ravitsemis- ja majoitusalalla sekä logistiikka-alalla työllisistä kolmasosa on vieraskielisiä. Korvaavaa työvoimaa ei ole muualta saatavissa, joten seurauksena olisi liiketoiminnan supistumista ja samalla valtiolle tuloutettavan verokertymän pienenemistä”, sanoo Lahtinen.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi on tarkoitettu jäsenyritysten toimitusjohtajille ja ylimmälle johdolle. Kysymykseen tulevasta hallituspohjasta vastasi 275 ja vastaajat edustavat eri toimialoja peilaten hyvin alueen elinkeinorakennetta. Suhdannepulssi julkaistaan kokonaisuudessaan keskiviikkona 26.4.2023.

Lue myös

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.