Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Kolme kysymystä tappioista ja oman pääoman menettämisestä

Milloin ilmoitus oman pääoman menettämisestä pitää tehdä ja minne ?

Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakepääoman menettämisestä. Hallituksen tulisi seurata yhtiön oman pääoman tilannetta jatkuvasti. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Ilmoitus voidaan tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Milloin merkintä voidaan poistaa kaupparekisteristä ? 

Osakepääoman menettämistä koskeva merkintä voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Yhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus, jotta merkintä poistetaan rekisteristä. Liitä mukaan tase, jonka mukaan yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Jos osakepääoma on alennettu 0 euroon, riittää että oma pääoma on enemmän kuin 0 euroa. Jos yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, taseessa ja muussa selvityksessä täytyy olla tilintarkastusmerkintä tai ilmoitukseen täytyy liittää myös tilintarkastuskertomus. 

Millä voi estää ilmoitusvelvollisuuden ? 

Oman pääoman vahvistaminen on mahdollista eri keinoin, esimerkiksi tekemällä sijoitus osakepääomaan tai SVOP-rahastoon. Yhtiön lainan muuntaminen oman pääoman ehtoisiin eriin on myös keino parantaa oman pääoman tilannetta. Uuden pääomalainan antaminen on yksi mahdollisuus välttää rekisterimerkintä oman pääoman menettämisestä. 

Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari


KAUPPAKAMARI nyt -lehti

Juttu on julkaistu 8.12.2020 ilmestyneessä KAUPPAKAMARI nyt lehdessä.
Lue lehden digiversio KAUPPAKAMARI nyt, joulukuu

Seuraa näitä

Seuraa näitä. Lyhyitä juttuja, jotka kannattaa ottaa huomioon.

Kustannustuki II yrityksille loppuvuodesta 

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen vaikeasti sopeutettavista kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuki olisi tulossa hakuun joulukuun 2020 lopulla. 


Korruptiontorjuntaopas pk-yrityksille 

TEM on julkaissut oppaan pk-yrityksille korruptiontorjunnasta. Vastaavaa opasta ei ole aiemmin ollut suomeksi saatavilla. Oppaan tarkoituksena on kuvata, mistä korruptiossa on kyse ja miten pk-yritykset voivat torjua sitä omassa toiminnassaan. Opas on saatavilla verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 


Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan 15 000 euroon 

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä, että arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien. 


Hallitus esittää vähäpäästöisen liikenteen tukemista vuoden 2021 alusta voimaan tulevalla työsuhde-etujen verouudistuksella 

Täyssähköautojen veroetua parannetaan, työpaikkalataus määritetään verovapaaksi, työsuhdematkalipun ja työsuhdepyörien vähennysoikeutta kasvatetaan tuntuvasti. 

 

Kysy neuvoa

Jätä työelämään ja taloushallintoon liittyvä kysymyksesi KauppakamariTiedon
vastauspankkiin www.kauppakamaritieto.fi


Kysymys:
Työntekijä on lähdössä jouluksi lomamatkalle maahan, jonka osalta on voimassa matkustusrajoitus. Tällöin Suomeen saapumisen jälkeen tulee olla 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus, jos työntekijä ei voi omaehtoisen karanteenin vuoksi tulla työpaikalle?

Vastaus:
Omaehtoisen karanteenin aikana ei suositella työpaikalle menemistä. Ensisijaisesti pyritään sopimaan etätyöstä. Jos työnteko ei ole mahdollista, voidaan poissaolo sopia esim. lomaksi tai saldovapaaksi. Automaattista palkanmaksuvelvollisuutta poissaolon ajalta ei siis ole, jollei TES muuta määrää. Omaehtoisen karanteenin kesto on 10 vuorokautta, sitä voi lyhentää kahdella vapaaehtoisella testillä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voi omaehtoisen karanteenin lopetta ja palata työhön.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Neuvontapalvelut: SVOPin palautuksiin selkeyttä!

Marraskuussa 2023 tulleessa uusimmassa ohjeessa (dnro VH/6707/00.01.00/2023) oli vihdoinkin mukana myös verohallinnon kannanotto koskien suunnattua varojenjakoa SVOPista...

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.