Artikkelikuva

Koulutuksen ekspertti pitää ääntä yrittäjyydestä

Pia Pakarinen tunnetaan koulutusasioiden osaajana kuntapolitiikassa, mutta neljä vuotta Helsingin apulaispormestarina riittää. Pitkä ura yritysmaailmassa on ollut hyvä pohja yhteisten asioiden hoitamiseen.

Pia Pakarisen toimikausi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina Helsingissä päättyy toukokuun lopussa. Valtuustokauden alussa käyttöön otettu pormestarimalli on herättänyt paljon keskustelua, mutta kokemukset ovat olleet hänestä pääosin myönteiset.

– Uusi malli toi kaupungin toimintaan aivan uutta dynamiikkaa. Asioihin tartutaan nyt entistä nopeammin. Myös vaikuttaminen valtion suuntaan on terävöitynyt valtavasti, kokoomusta edustava Pakarinen sanoo.

Apulaispormestari vailla valtaa

Sen sijaan apulaispormestarin toimenkuvaan Pakarinen on pettynyt ennen muuta vähäisten vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi.

Helsingissä pormestarilla on varsin laajat valtaoikeudet, mutta neljällä apulaispormestarilla ei ole esimerkiksi esittelyoikeutta heidän toimialojaan käsittelevissä lautakunnissa. Tämä oli tietoinen valinta, kun mallia aikanaan kehitettiin.

– Kaupunkilaiset ja media tosin olettavat, että apulaispormestarina päätän suurin piirtein kaikista kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä asioista. Toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin varsin rajalliset.

– Antoisinta ovat olleet kansainväliset tehtävät. Toimin muun muassa eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkoston talousfoorumin puheenjohtajana.

Pakarinen on kuitenkin pystynyt vaikuttamaan asioihin muutoin, sillä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenyyden ohella hän on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja.

– Ja apulaispormestarina olen voinut paneutua kaupungin asioihin täysipäiväisesti. Se on iso etu verrattuna siihen, kun luottamushenkilöt tekevät muuten kuntapolitiikkaa päivätyönsä ohessa.

Yrittäjyyden puolustaja valtuustossa

Pia Pakarinen on tehnyt pitkän uran yrityselämässä ja elinkeinoelämän järjestöissä. Tästä on ollut paljon hyötyä kaupungin asioiden hoidossa.

– Työelämän yhteydet ovat entistä tärkeämpiä koulutuksessa, jossa opitaan sivistyksen ohella valmiuksia työelämää varten. Tämä on kaupungillakin ymmärretty.

Pakarinen on ollut 15 vuotta mukana kunnallispolitiikassa. Sinä aikana moni asia on muuttunut, eikä aina parempaan suuntaan.

– Sosiaalisella medialla on iso vaikutus. Monet pienet ja epäolennaiset asiat nousevat esille, kun samaan aikaan isojen ja tärkeiden asioiden pohdinta jää vähemmälle. Some-keskustelu näkyy myös poliittisessa käyttäytymisessä irtopisteiden keräämisenä.

Neljä vuotta apulaispormestarina saa riittää Pakariselle, eikä hän tavoittele uutta kautta. Myöskään kokoomuksen pormestariehdokkuus ei häntä kiinnostanut.

– Haen seuraavaksi päivätöitä muualta, mutta vapaa-aikana politiikan tekeminen tuntuu edelleen mielekkäältä.

Pakarinen onkin asettunut jälleen ehdolle 18.4. kuntavaaleihin.

– Koen, että minulla on edelleen annettavaa kuntapolitiikassa etenkin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Ja itsekin pitkään yrittäjänä toimineena yrittäjyys on lähellä sydäntä. Yrittäjyyden puolestapuhujia ei ole valtuustossa liikaa.

Tämä artikkeli on alunperin ilmestynyt 4.2.2021 Kauppakamarilehdessä.

Tutustu uudistuneeseen verkkolehteemme tästä.

Lue myös

Hallituksen on huolehdittava ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten tarpeisiin

Leimallista tilanteelle on, että yritysten pula osaavista tekijöistä koskee korkeakoulutettujen ohella...

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin....

Blogi: Rahoitusuudistus jäihin ja paukut ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyden kehittämiseen

Nykyinen rahoitusjärjestelmä kannustaa oppilaitoksia siihen, että opiskelijat ikään ja taustaan katsomatta...