Intia Taj-Mahal ja Euroopan Unionin tähdet taustalla.

Kysely tavoitteista EU–Intian vapaakauppasopimusneuvotteluissa

EU on uudelleenaloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Intian kanssa. Samaan aikaan neuvotellaan erillinen investointisuojasopimus ja sopimus maantieteellisistä merkinnöistä.

EU on uudelleenaloittanut vapaakauppasopimusneuvottelut Intian kanssa. Samaan aikaan neuvotellaan erillinen investointisuojasopimus ja sopimus maantieteellisistä merkinnöistä. Neuvottelut käydään itsenäisesti, mutta samanaikaisesti. Ensimmäinen alustava neuvottelukierros käytiin kesäkuussa.

Neuvotteluissa käsitellään EU:n yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvia teemoja, kuten tavarakauppaa, palvelukauppaa, ulkomaisia suoria sijoituksia, digitaalista kauppaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, sekä sääntöjä kestävään kehitykseen liittyen. Sopimusten tavoitteena on vähentää kaupan ja investointien esteitä, ja tasoittaa pelikenttää luomalla sääntöjä kansainväliseen kauppaan. Seuraava neuvottelukierros on määrä käydä lokakuun alussa Brysselissä.

Neuvottelutavoitteet vientiin ja tuontiin liittyen

Jotta pystymme edistämään neuvotteluissa suomalaistoimijoiden intressejä parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme näkemyksiä neuvottelutavoitteistanne niin vientiin kuin tuontiin liittyen, erityisesti:

  • Tietoa tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä tavarakauppaa koskevissa neuvotteluissa (tullit, alkuperäsäännöt), mielellään CN-8 tullinimiketarkkuudella ja tuotekuvauksella
  • Tietoa tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä palvelujen kaupan ja investointien sekä digitaalisen kaupan tai tietojensiirron sekä yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantulon osalta
  • Tieto tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä julkisten hankintojen osalta
  • Tieto tavoitteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä teollis- ja tekijänoikeuksien osalta
  • Tietoja haasteista tai kaupanesteistä, joita yrityksenne on kohdannut Intiassa tavaroiden ja palvelujen kauppaan, investointeihin, julkisiin hankintoihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin tai yrityksen henkilöstön maahanpääsyyn liittyen.

Pyydämme toimittamaan neuvottelutavoitteita koskevat näkemyksenne 16.10. mennessä
osoitteeseen kpo-20@formin.fi. Käsittelemme saadut tiedot luottamuksellisesti.


Please find the questionnaire in English below


Lisätietoja:

Kaupallinen neuvos Jenni Isola, jenni.isola@formin.fi
Ulkoministeriö

Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden
kauppayhdistyksen järjestämiä tapahtumia

Team Finland Business mission to Central Asia, Georgia (24–27 Oct) and Uzbekistan (31 Oct–4 Nov)

Lue myös

Vientijohtajakysely: Suomalaisyritykset poistuneet lähes kokonaan Venäjältä – yritykset yhä tietoisempia pakotteiden kiertämisyrityksistä

Suomalaisyritykset ovat reilussa puolessatoista vuodessa vetäytyneet Venäjältä lähes kokonaan. Kauppakamarien tuoreen...

Työperusteinen maahanmuutto – Valtiontalouden tarkastusviraston kysely yrityksille

Tarkastus tehdään vuoden 2022 aikana ja raportti ilmestyy joulukuussa 2022. Tämä yrityksille suunnattu kysely on...