Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Liikenneinvestoinnit tuoton mukaan

Valtakunnan väylien kehittämiseen haetaan pitkäjänteisyyttä. Eduskunta on tänä vuonna käsitellyt ensimmäisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Väylävirasto on valmistellut siihen pohjautuvaa investointiohjelmaa vuosiksi 2022–29. Yritysten kannalta kyse on erittäin tärkeästä ohjelmasta, koska sitä käytetään valtion budjettien pohjana.

Ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden vahvistaminen liikenneinfran kehittämisessä on hyvin tärkeää yritysten investointien kannalta. Hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeimpiä yritysten sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Kansallisen kilpailukyvyn kannalta erityisesti viennin sujuvista yhteyksistä markkinoille on kannettava huolta.

Pyrkimys on hyvä ja toimet oikeansuuntaisia. Töitä on kuitenkin tehtävä vielä paljon, jotta investointiohjelman ennakoitavuus lisääntyisi myös käytännössä. Alueellisesti valtion viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyötä on tehty jo pitkään liikenneinvestointien kehittämisessä. Tätä yhteistyötä ja sen tuloksena syntyneitä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmia tulisi käyttää pohjana valtakunnallisen ohjelman suunnittelussa.

Investointiohjelmasta on jätetty pois useita Helsingin seudun yhteisesti jo pitkään suunnittelemia hankkeita, vaikka niiden yhteiskuntataloudellinen hyöty on arvioitu varsin suureksi. Hämeenlinnanväylän parantamiseen sekä Kehä I:n ja Kehä III:n kehittämiseen yhtä painumakorjausta lukuun ottamatta ei luonnoksessa ole varoja osoitettu, vaikka nämä ovat logistiikan kannalta erittäin tärkeitä yhteyksiä. Myös Kehä IV on hyvin kiireellinen hanke.

Myös rataverkon kehittäminen vaatii uusia panostuksia. Valtakunnallisten ratayhteyksien kapasiteetin lisääminen edellyttää investointeja Helsingin seudun lähijunaliikenteen varikoihin ja Helsinki-Pasila -välin parantamiseen. Nämä on jätetty Väyläviraston luonnoksesta nyt pois.

Kauppakamari on lausunnossaan painottanut investointien kohdentamista niiden taloudellisen kannattavuuden mukaisesti. Näin investoinneille voidaan saada paras mahdollinen tuotto.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Juridiikkakatsaus 1/2021

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä juridiikkakatsaus tuo esille keskeisimmät uudet säännökset ja sääntelyn muutokset sekä muut ajankohtaiset juridiikkaan...

Vauhtia työlupiin!

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu työlupien käsittely keskimäärin yhden kuukauden ajassa. Tavoite on työvoimaa tarvitsevien yritysten kannalta oikea,...